Beszámoló a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2023. évi kongresszusáról

 

MMTT Kongresszusa 2023. október 26-28., Visegrád

Aki részt vett Társaságunk ezévi kongresszusán az a klinikai táplálástudomány széles horizontját tekinthette át mindössze két és fél nap alatt. A tudományos ülés az elmúlt év újdonságainak ismertetésével indult, foglalkozott az obes betegek táplálásterápiás kihívásaival, a kórházi élelmezés izgalmas kérdéseivel, a rövidbél-szindrómás betegek és az onkológiai betegek ellátási dilemmáival és a perioperatív ellátás lehetőségeivel és korlátaival. Kiemelt szekció foglalkozott a bélelégtelenség sebészeti megoldásainak lehetőségeivel, ahol Adrian Bianchi professzor úr számolt be több évtizedes, úttörő jellegű munkájának eredményeiről, illetve a Semmelweis Egyetem Sebészeti, Gasztroenterológiai és Transzplantációs Klinikájának munkatársai foglalták össze a téma hazai jelenét és aktuális jövőképét. Kilépve a szorosan vett táplálási témák közül, sodró lendületű előadásban mutatta be a hallgatóságnak Molnár Zsolt professzor úr az evidencia alapú orvoslás előnyeit és dilemmáit. Emlékezetes esemény volt, hogy a nyelőcső daganatos beteg ellátásával foglalkozó szekcióban két, műtéten átesett beteg személyes beszámolóját is meghallgathattuk a perioperatív, táplálási élményeikkel kapcsolatban. A kongresszus ünnepélyes pillanata volt társaságunk örökös, tiszteletbeli elnökének, Dr. Varga Péter főorvos úr emlékére megtartott előadás, amelyet idén Dr. Taller András főorvos úr, az Uzsoki utcai Kórház gasztroenterológusa tartott.

A Szabad előadások és Szóbeli poszter szekciókban színvonalas és komoly diszkussziót indító eredeti munkák kerültek bemutatásra orvosok, dietetikusok, ápolók részéről, ami jól reprezentálta a társaság multidiszciplináris jellegét. A két legjobb előadás komoly díjazásban is részesült (ESPEN 2024 regisztrációs díj – Szabad előadások: Kótiné Palotai Gréta és MMTT 2024 részvételi díj – Szóbeli poszterek: Dr. Horváth Ágota).

Közel 270 résztvevő között orvosok, gyógyszerészek, dietetikusok, ápolók is szép számban szerepeltek, ami jól tükrözi, hogy a klinikai táplálás igazi multidiszciplináris feladat, közös kihívás, felelősség és feladat, amely az orvoslás majd minden területéhez kapcsolódik.

De hiába az igen sűrű program, maradt még mit megbeszélnünk, maradtak bőven nyitott kérdések, így találkoznunk kell 2024-ben is! Várjuk Önöket 2024. október 10-12-e között Visegrádon!

 

A Szervezőbizottság nevében: Dr. Nardai Gábor, tudományos titkár

Partnerek

Menü