A Semmelweis Egyetemen rendelt parenterális tápláló keverék emulziók fizikai -kémiai stabilitásának vizsgálata

A teljes parenterális táplálás a beteg számára szükséges összes tápanyagfajtát együtt tartalmazó, és a szükségletet teljesen kielégítő tápoldatokkal történő táplálás.

Vizsgálataink során összehasonlítottuk a bizonyítottan kedvezőbb anyagcsere-hatásokkal rendelkező strukturált trigliceridet tartalmazó teljes parenterális táplálásra szánt emulziók (TPN) kinetikai stabilitását a kizárólag hosszú szénláncú zsírsavat tartalmazókéval, a tárolási idő és hőmérséklet függvényében. A Structolipiddel előállított minták homogénebb cseppméret-eloszlást mutattak a tárolás során, mint az Intralipiddel előállítottak.

A TPN emulziók kinetikai stabilitásának értékelésére, – a zéta-potenciál-mérés, a részecskeméret-eloszlás meghatározása, valamint a mikroszkópos morfológiai vizsgálat mellett -, a dinamikus felületi feszültség meghatározás érzékeny módszer.

További vizsgálataink során a referenciaként használt zsíremulzió-komponenst az összehasonlító keverékben SMOF-lipidre cseréltük.

A tápoldat keverék elektrolit-koncentrációját mindkét zsíremulzió mellett kalciummal dúsítottuk, továbbá a glükóz koncentrációját a keverékek egy részében megemeltük, és vizsgáltuk a cseppméret-stabilitás, valamint a felületi feszültség változását az idő függvényében.

Megállapítottuk, hogy a SMOF-lipidet tartalmazó tápoldat keverékek, magasabb 2-értékű kation koncentrációk és a hosszabb tárolási idő mellett is jobban megőrzik a cseppméret- és felületi feszültség stabilitását, mint a klasszikus LCT-MCT fizikális keverékkel készített tápoldat keverékek.

Partnerek

Menü