Az MMTT online vezetőségi ülése 2021. november 27.

EMLÉKEZTETŐ
Résztvevők: Aradán Marianna, Tomsits Erika, Schäfer Eszter, Tamási Péter, Télessy István, Hamvas József, Dárdai Ernő, Lukovich Péter, Sahin Péter, Dakó Sarolta

1. Napirendi pont: Az idei kongresszus elszámolása

Sahin Péter beszámol a kongresszus résztvevőiről (Helyszíni résztvevő: 202 fő, Orvos: 91 fő, Gyógyszerész: 23 fő, Szakdolgozó/dietetikus: 81 fő, Egyéb: 16 fő), illetve a költségvetéséről. A helyszíni tagdíjbefizetésből 214.000 Ft érkezett be. A Nutricia (550.000 Ft) és a Fresenius (250.000+100.000) támogatásaira még várunk, előbbit Tihanyi Barbara, utóbbit a cég fogja utalni az MMTT számlájára ebben az évben. Minden kiadást és bevételt összegezve nullszaldós lesz a költségvetés.

2. Napirendi pont: A 2022-es kongresszus programjának megtervezése

A jelenlévők megegyezése alapján 3 fő téma kerül kijelölésre:

    • Enterális táplálás (kórházi+otthoni) – Sahin Péter elvállalja a szervezését (cím, előadók). Felmerül a Nutricia bevonása is.
    • Tumoros betegek útja az alapellátástól a sebészetig – Lukovich Péter szervezésében valósul meg.
    • OPT kerekasztal a szövődményekről, illetve dietetikai és ápolói feladatokról – Schäfer Eszter elvállalja az OPT szekció nevében a szervezést. Dakó Sarolta felajánlja segítségét a szekciónak.

A külföldi előadó kijelölésére és meghívására Tamási Pétert kéri meg a Vezetőség, aki még átgondolja a lehetőségeket, és e-mail-ben megírja az ötleteit.

3. Napirendi pont: Az irányelv megújítása („Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve a kórházi, az egészségügyi ápolási otthonokban és az otthoni ellátásra szoruló felnőtt betegek tápláltsági állapotának felmérése és a tápláltsági zavarok táplálásterápiával történő kezeléséről”)

Dárdai Ernő Tanár úrral telefonon értekezik a Vezetőség az irányelv megújításával kapcsolatos teendőkről. Az ehhez szükséges formanyomtatvány kitöltését és a Minisztériumba történő benyújtását Dárdai Ernő vállalja. Ígéretet tesz, hogy a kitöltött nyomtatványt a Vezetőség számára elküldi 2022.01.10-ig.
Az irányelv 4 fő témára bontható, amelyekhez szerzőket jelöl ki a Vezetőség:

  • Táplálási alapfogalmak: Tomsits Erika és Sahin Péter
  • Enterális táplálás: Tamási Péter és Hamvas József
  • Parenterális táplálás: Télessy István
  • Minőségbiztosítás: Dárdai Ernő

Dakó Sarolta vállalja, hogy az irányelv 2016.12.22-én az Egészségügyi Közlönyben megjelent változatát elküldi a Vezetőség számára, akik 2022.01.10-ig mindegyik fejezethez megtehetik módosítási javaslataikat. Aradán Marianna felvállalja, hogy a közlöny átolvasása után javaslatot tesz az egyes fejezetek kiegészítésére ápolói kompetenciákkal, illetve ezen kiegészítések megírására is javasol ápolókat. Molnár Andrea és Dakó Sarolta dietetikai szemszögből vizsgálja meg és egészíti ki az irányelvet. A Vezetőség a jelenlegi irányelv megújítása után OPT irányelv elkészítését tervezi.

4. Napirendi pont: Vezetőségválasztás

Jövőre vezetőségválasztás lesz, ezzel kapcsolatban felmerül fiatal, lelkes kollégák bevonása. Sahin Péter elnök úr kérésére a jövő évi első vezetőségi ülésig mindenki gondolkozik bevonható kollégákon, a megbeszélés egyik témáját ez fogja képezni.
A Jelölőbizottság elnökére javaslatot tesznek a résztvevők (Tomsits Erika, Aradán
Marianna, Harsányi László, Télessy István), de döntés nem születik.

A következő vezetőségi ülés várhatóan februárban lesz. Megegyezés születik arról, hogy minden vezetőségi tag megírja, mely napokon tudja megoldani jelenlétét az ülésen, ezt összesítve kerül majd kijelölésre a pontos dátum.

A megbeszélés végén a Vezetőség megrendülve értesül Kálmán István halálának híréről. Kálmán István élete és munkássága meghatározó szerepet töltött be az MMTT életében. Szakmai tudása és a táplálásterápia iránti elhivatottsága példaértékű mindannyiunk számára. Nyugodjon békében!

„A végén minden olyan egyszerű lesz- minden, ami volt és ami lehetett volna. Pornál és hamunál is kevesebb lesz minden, ami egykor tény volt. „ Márai Sándor

Dakó Sarolta, Sahin Péter

Partnerek

Menü