Az MMTT online vezetőségi ülése 2022. február 17.

EMLÉKEZTETŐ
Résztvevők: Aradán Marianna (részben), Tomsits Erika, Ujhelyi Enikő, Schäfer Eszter, Harsányi László, Tamási Péter, Télessy István, Hamvas József, Lukovich Péter, Sahin Péter, Dakó Sarolta

1. Napirendi pont: Az idei kongresszus elszámolása

Sahin Péter beszámol a kongresszus végleges elszámolásáról, amelyet előzetesen minden vezetőségi tag megkapott elektronikus formában. A cégektől várt bevételek is megérkeztek. A vezetőség az elszámolást elfogadta.

2. Napirendi pont: A 2022-es kongresszus programja

Mindhárom fő téma (Enterális táplálás /kórházi+otthoni/, Tumoros betegek útja az alapellátástól a sebészetig, OPT kerekasztal a szövődményekről, illetve dietetikai és ápolói feladatokról) szervezője elmondta, hogy a program véglegesítése és az előadók felkérése megtörtént.
A külföldi előadó személyét illetően a vezetőség korábban írásban elfogadta Tamási Péter javaslatát, azóta Cristina Cuerda, ESPEN jelenlegi főtitkárának felkérése megtörtént, a meghívást elfogadta.

3. Napirendi pont: A táplálásterápiás irányelv megújítása

Az ehhez szükséges formanyomtatvány kitöltését és a Minisztériumba történő benyújtását Dárdai Ernő intézi. A vezetőség döntése alapján az irányelv módosításával kapcsolatos munkálatok befejezésének határideje 2020.08.20.

4. Napirendi pont: Vezetőségválasztás, jelölőbizottság felállítása

Az idei kongresszuson vezetőségválasztás lesz, ezzel kapcsolatban felmerül fiatal, lelkes kollégák bevonása. Sahin Péter ismerteti a választás menetét, melynek első lépése a Jelölőbizottság felállítása. Harsányi László vállalja a bizottságban való részvételt, a vezetőség megválasztja a Jelölőbizottság elnökének. A további 2 tag személyére több javaslat is érkezik, Sahin Péter és Télessy István vállalják, hogy felkérik a jelölteket.

5. Napirendi pont: OPT szekció

Schäfer Eszter beszámol az OPT szekció munkájáról (kongresszusi program összeállítása, honlapon lévő OPT lista bővítése a centrumok bemutatkozásával, guideline megújításával és OPT regiszterrel kapcsolatos gondolatok).
Az OPT irányelv kapcsán a vezetőség megvitatja, hogy a Szakmai Kollégium mely tagozata nyújtsa be az irányelv tervezetet a Minisztériumba. A döntés alapján Schäfer Eszter fel fogja kérni a Gasztroenterológiai és hepatológiai Tagozatot.

6. Napirendi pont: Továbbképzések, cégekkel való együttműködések

Sahin Péter elmondja, hogy tervben van egy Fresenius-MMTT továbbképzés, mely az OPT köré szerveződne. Ennek időpontját közösen határozzuk meg, a cég májusban szeretné megrendezni. A vezetőség igyekszik a többi, már kitűzött kongresszus időpontját figyelembe venni, ezek alapján május 5-7., 19-21. és 26-28. között időszakok nem megfelelőek.
A Nutricia Mesterkurzus megrendezése is tervben van, várható időpontja szeptemberben lesz.

7. Napirendi pont: OPT regiszter

Schäfer Eszter beszámol a regiszter kialakításának lehetőségeiről, melyek közül a legköltséghatékonyabb egy, a Hepatitis regiszterhez hasonló megoldás a Fresenius jóvoltából. A vezetőség mérlegeli ennek várható előnyeit és lehetséges hátrányait, de végül egyhangúan támogatja az ötletet. Schäfer Eszter és Sahin Péter fog dolgozni a szerződés kialakításán, megkötésén.

8. Napirendi pont: „Kálmán István díj”

A vezetőség megvitatta egy új, Kálmán Istvánról elnevezett MMTT díj létrehozásának ötletét. A díjhoz céges támogatást is kap a Társaság, kétévente 500.000 Ft-ot. A vezetőség döntése alapján a díjat olyan 40 év alatti, legalább 2 éve MMTT tag pályázhatja meg, akinek tudományos előélete, érdeklődési köre összhangban van a Társaság szellemiségével, táplálásterápia irányába elkötelezett és első szerzőként publikál IF-ral rendelkező szaklapban egy táplálásterápiához kapcsolódó cikket. Nyereményét felhasználhatja az ESPEN, vagy egyéb táplálásterápiás kongresszuson való részvételre. A vezetőség többségi döntéssel megszavazza a díj létrehozását.

9. Napirendi pont: Varga Péter emlékelőadás 2022

A Varga Péter emlékelőadás előadójának személyére a Társaság bármely tagja javaslatot tehet, melyet a MMTT Vezetőségének 2022. március 31-ig írásban kell benyújtani.
A vezetőségi ülésig 2 javaslat érkezett:
• Harsányi László javaslata: Dr. Taller András
• Tomsits Erika javaslata: Dr. Hamvas József

Tekintettel arra, hogy még van lehetőség javaslatot tenni, a kérdésben még nem történt szavazás.

Dakó Sarolta, Sahin Péter

Partnerek

Menü