Az MMTT vezetőségi ülése 2022. november 24.

 

 1. Napirendi pont:  Elnökválasztás
  Aradán Marianna tájékoztatja a 9 fővel jelen lévő vezetőséget, hogy elnöki megbízatásra pályázatot Dr. Sahin Péter nyújtott be.
  Kérésére Sahin doktor röviden ismerteti az elmúlt 4 évben, elnöksége alatt elért eredményeket, ismételt megválasztása esetére vonatkozó terveit, lásd az előzetesen elektronikusan megküldött anyagban.

  A szavazatszámlálónak egyhangúan Dakó Saroltát választottuk.
  A titkos szavazás: Dr. Sahin Pétert elnökké választják 8 igen, 0 nem, és 1 tartózkodással

 2. Napirendi pont: az Elnökség megválasztása
  Dr. Sahin Péter ismerteti, hogy

  tudományos titkárnak    Dr. Nardai Gábort,
  ügyvezető titkárnak     Dakó Saroltát
  javasolja, akik egybehangzóan vállalják a jelölést.
  A jelöléssel kapcsolatban kérdés nincs.
  Titkos szavazás:                       9 igen szavazattal
  Dr. Nardai Gábort                     tudományos titkárrá,
  Dakó Saroltát                           ügyvezető titkárrá
  választjuk.

 3. Napirendi pont: a társaság székhelyének megválasztása
  Lehetőségek:
  a )    új helyszín keresése
  c )    a jelenlegi, 1094 Tűzoltó u. 7-9. székhely megtartása azzal, hogy ezen a címen a Társaság postafiók bérletet tart fenn továbbra is.
  A nyílt szavazáson egyhangúan a Tűzoltó utcai székhely mellett születik döntés.
 4. Napirendi pont:
  Az MMTT 2023. évi kongresszusának szükséges előkészületeiDr. Sahin Péter a jövő évi kongresszus főszervezőjének Dr. Schäfer Esztert javasolja, akinek Dr. Nardai Gábor, mint tudományos titkár lesz a segítségére.

  Dr. Sahin Péter a kongresszust szervező cégnek továbbra is a Tihanyi Barbaba által vezetett Timeless Event Kft. céget javasolja, ismerteti ennek okait, amelyet a vezetőség elfogad. A cég előrejelzése szerint 20 %-os áremeléssel tudja vállalni a felkérést.Dr. Sahin Péter ismerteti kongresszusi helyszín-javaslatát, miszerint az elmúlt években tartott sikeres kongresszusok és pozitív visszajelzések alapján jövőre is maradna a visegrádi helyszín, a Thermál Hotel Visegrád. Az elmúlt 3 évben nem történt áremelés, a szerződésünknek megfelelően a 3 évvel ezelőtti áron tudott a Társaság kongresszust szervezni. Jelenleg a Hotel által adott árajánlatban 30 %-os áremelés látható, valamint 4 éves szerződést kínálnak, viszont nem tudják garantálni a fix árakat.
  A vezetőség a szerződés feltételeinek tisztázását kéri, a részletek ismeretében születik majd döntés.
  A jövő évi kongresszus időpontja: 2023. október 26-28.

  Sahin Péter felolvassa, az előzetesen már elektronikusan megküldött javaslatait. Dr. Nardai Gábor és Dr. Schäfer Eszter is ismerteti a kiegészítéseit. Dr.Pálfi Erzsébet és Dr. Tomsits Erika is javaslatot tesz 1-1 szekció témájára.
  Dr.Nardai Gábor felveti, hogy ne legyen külön szekciói a különböző társszakmáknak, hanem minden szekcióban képviselje magát minél több szakterület. A gyógyszerész szekció jövőjéről a vezetőség gyógyszerész tagjának, Dr. Télessy Istvánnak hiányában nem születik végső döntés.

Hosszas tanácskozás után az alábbi szekciók kerültek megszavazásra.

 1. ) Táplálásterápiára szoruló obes betegek klinikai táplálásterápiás kihívásai – szekció felelőse: Dr. Schäfer Eszter. Felmerült, hogy a szekciót az ABPM Art. cég, az InBody készülélek magyarországi képviselete szponzorálhatná. Dakó Sarolta ígéri, hogy segít felvenni a kapcsolatot a céggel.
 2. ) A kórházban kialakuló alultápláltság okai – Hol van a szerepe az élelmezésnek a klinikai táplálásban? – szekció felelőse: Dr. Pálfi Erzsébet.
 3. ) A táplálás szempontjából egyik legnagyobb kihívást jelentő, gyakori sebészeti kórkép: nyelőcső daganat (sebész, gasztroenterológus, onkológus, dietetikus és ápoló bevonása) – Szekció vezetői: Dr. Vass Tamás, Dr. Lukovich Péter
 4. ) Tápláltsági állapot szűrése a háziorvosi gyakorlatban – szekció vezetői: Dr. Sahin Péter, Dr. Vajer Péter, Dr. Békássy Szabolcs
 5. ) Hamis dogmák, káros tévhitek a klinikai táplálásban. szekció vezetői: Nardai Gábor, Sahin Péter

Továbbá a vezetőség döntött arról, hogy két kerekasztal beszélgetés is helyet kap a kongresszus programjában:

 1. ) OPT kerekasztal – A kerekasztalt az OPT szekció szervezi
 2. ) Anaestheziológus – sebész- dietetikus beszélgetés a műtét napjának táplálásáról: Hogyan maximalizálható a kalóriabevitel? Konszenzus keresés – Kerekasztal vezetői: Dr. Nardai Gábor, Dr. Lukovich Péter, Dakó Sarolta

A jövő évi programban helyet kell kapnia egy beszámolónak az idei ESPEN alapkurzusról, melyre 4 főt támogatott a Társaság. Dr. Lörinczy Kata lesz felkérve erre a feladatra.
Külföldi előadóként felmerült Bianchi, de lehetőség van akár 2 külföldi előadót is meghívni, erről a vezetőség még később dönt.

A témajavaslatok felvetése mellett a megfelelő előadók kiválasztása is sürgető, mert a   kongresszus akkreditálásához január közepéig nevesített előadókkal és előadásokkal összeállított programra van szükség. A szekció felelősei december 15-ig a kész programtervvel el kell készüljenek, ennek felügyeletét Dr. Nardai Gábor vállalja.

 1. Napirendi pont: Az OPT és az általános táplálásterápiával foglalkozó guideline

Dr. Dárdai Ernő beszámol arról, hogy a guideline tartalmi része szinte teljesen készen van, még pár társszerző visszajelzésére vár. A vezetőségnek is el fogja küldeni, mellyel kapcsolatban december 10-ig lehet visszajelezni. A megjegyzéseket pontosan, lényegre törően és a szövegkörnyezetbe illesztve kéri beilleszteni.
Dr. Schäfer Eszter ismerteti, hogy az OPT vezetőségi ülésen döntés született arról, hogy az új guideline gyakorlatias megközelítésű lesz. Céljai között szerepel az egységes dokumentáció kialakítása is. Az előző irányelv és az új ESPEN ajánlások alapján készül az új OPT gyakorlati irányelv.

 1. Napirendi pont: Az ONCA kérdése

Dr. Tamási Péter beszámol róla, hogy jövő évben Magyarországon is elindul az ONCA program. Az EFAD őszi kongresszusa lehet ennek az indulópontja. Azt kéri a vezetőségi tagoktól, hogy gondolkozzanak a lehetőségeken, milyen tartalommal lehet megtölteni hazánkban a programot? Dr. Tamási Péter is egyeztet erről a következő Council ülésen, melynek eredményéről beszámol majd a vezetőségnek.

 1. Napirendi pont: A Társaság ESPEN Council tagjának megválasztása:

Dr. Sahin elnök úr továbbra is Dr. Tamási Pétert ajánlja, aki a feladatot az eddigi feltételek mellett vállalja. Erről is egyhangú, nyílt szavazáson egyetértés születik. Továbbá megszavazásra kerül, hogy az úgynevezett betanuló utód Dr. Schäfer Eszter lesz, aki a jövő évi ESPEN kongresszusra már elkíséri Dr. Tamási Pétert. Az MMTT mindkettőjük részvételét 300-300 EUR mértékben tudja támogatni.

 1. Napirendi pont: ESPEN alapkurzus lehetőségei

Még lehetőség van pályázni a 2024-es ESPEN alapkurzus megszervezésére. 35.000 EUR támogatást kap hozzá a szervező ország az EPSEN-től. Dr. Harsányi László (aki online módon vett részt a megbeszélésen) felhívja a figyelmet arra, hogy 2024-ben éppen 30 éve lesz, hogy megtartották az 1. alapkurzust, melynek szintén Magyarország adott otthont.

A vezetőség dönt arról, hogy egy hivatalos elektronikus levél formájában pályázik a szervezésre és az MMTT tiszteletbeli tagjait kéri a támogatásra. Dr. Tamási Péter megadja az elérhetőségeket Dr. Sahin Péternek, aki elnökként ír az illetékeseknek.

A tiszteletbeli tagok kapcsán felmerül, hogy az idén tiszteletbeli tagnak választott Cristina Cuerda részére Dr. Tamási Péter fogja elvinni az oklevelet, akinek Tihanyi Barbara január 10. előtt el kell juttassa az oklevelet.

 1. Napirendi pont: ESPEN Blockmembership

A vezetőség dönt arról, hogy nem fizeti tovább a vezetőségi tagok ESPEN tagságát, ennek ellenére több tag is jelentkezik, hogy saját költségén is vállalja a tagságot. A Társaság feladata további jelentkezők toborzása. A Blockmembership szervezését a továbbiakban Dr. Nardai Gábor veszi át Dakó Saroltától.

 1. Napirendi pont: A honlap

A honlap kétnyelvűvé tétele érdekében minden vezetőségi tag küldjön angol nyelvű CV-t 2023.01.30-ig a holnap kezelését vállaló Dr. Nardai Gábornak vagy Dr. Hamvas Józsefnek. Ezenfelül Dr. Sahin Péter rövid -magyar nyelvű- bemutatkozó szöveg küldését is kéri a vezetőségtől.

 1. Egyéb:

Dr. Schäfer Eszter ismerteti, hogy az OPT szekció ülésén felmerült, hogy az IBD világnapi (május 19.) rendezvényekbe az OPT-s betegeket is be lehetne vonni, melyet a vezetőség támogat.
Az OPT regiszter jövő évtől működni fog, ígéri Dr. Schäfer Eszter. Továbbá az OPT életminőség kérdőív validálása is zajlik, amikor készen van, elküldi a vezetőség részére.
Dr.Sahin Péter felveti, hogy az egyik régóta gondozott OPT-s beteg szeretne edukációs videókat készíteni, melyek segíthetnének a betegeknek országszerte. A vezetőség dönt arról, hogy ezt a kezdeményezést 500.000 Ft mértékben támogatja. Az első videó bemutatását az IBD világnapra lenne jó időzíteni, az MMTT segít további szponzorokat gyűjteni. Dr. Schäfer Eszter felveti, hogy a kisfilmek készítésekor ne csak a beteget gondozó, hanem több centrum szakértői is vegyenek részt, melyet a vezetőség elfogad.

A következő tervezett vezetőségi ülés időpontja és helyszíne:

 1. február 18. 18:00 óra, SE Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

 

Partnerek

Menü