Beszámoló a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2013. évi Kongresszusáról

171 fő regisztrált idén kongresszusunkra, ami így évtizedek óta a legnagyobb érdeklődést kiváltó magyar táplálásterápiával foglalkozó kongresszussá vált. Résztvevők: intenzív terápiás szakorvos 21 fő, belgyógyász-gasztroenterológus: 29 fő, sebész: 10 fő, 10 fő gyógyszerész, 2 fő onkológus, 2 csecsemő-és gyermekgyógyász, 2 fő háziorvos, 42 fő szakdolgozó, 25 főről pedig nincs információnk. 28 fő a kiállítók részéről.

Varga Péter emlék előadást Prof. Dr. Bodoky György tartotta.

Kongresszusunk fő témájának a rövidbél színdrómás betegek kezeléséről kiemelkedően jó színvonalú átfogó előadója volt Alessandro Laviáno Professzor Úr, akivel igen jó személyes kapcsolatunk is kialakult. Angliai tapasztalatairól Tárnok András, magyarországi tapasztalatokról Sahin Péter, Cserni Tamás, Futó Judit számoltak be. A betegek ápolóai szempontból történő ellátási nehézségeiről Aradán Marianna, a dietetikai ellátásának nehézségeit pedig Varga Mária és Molnár Andrea dietetikusok foglalták össze. A finanszírozásról, a kódolási problémákról az OEP részéről Dublinszki –Boda Péter főosztályvezető és Kerekesné Kretzer Éva főosztályvezető asszony, kollégák részéről Forró Györgyi tartott részletes tájékoztatót. OEP részéről kiemelték, hogy 2014-ben a rövidbél szindrómás betegek otthoni parenterális táplálására 120 millió Ft. lesz fordítható. (2013-ban 100 millió Ft. volt biztosítva.) Mindezek alapján látható, hogy ezeknek a betegeknek ellátására biztosítva van a pénzügyi keret. A centrumok biztosíthatják a szükséges ellátást a legsúlyosabb rövidbél szindrómás betegek részére. Ezen betegek ellátásának minimum feltételéhez tartozik a centrumban a táplálási team megléte. A táplálási team szerepéről magas színvonalú összefoglaló előadást halottunk Hamvas Józseftől.


Az új kísérletes és klinikai kutatási eredményekről Harsányi László Professzor Úr munkatársai számoltak be
, hagyományosan magas színvonalon. Ebben a szekcióban Tomsits Erika arra adott választ, ami jelenleg a kutatók érdeklődésének előterében is áll, hogy az egyénre szabott táplálásterápiában milyen szerepe lehet a genetikának és a genomikának.


2013. évi kongresszuson a legjobb bejelentett előadásának 35 év alatti első szerzője: Dr. Kömíves Csilla lett.
 Az ESPEN kongresszus részvételi díjához idén is 150.000 Ft. támogatást ad társaságunk. A szerzőtől még elvárásunk, hogy munkáját poszteren mutassa be az ESPEN soron következő, Genfben megrendezésre kerülő kongresszusán. valamint felkértük a már hagyományossá vált- post-ESPEN.es előadás megtartására a Varga Péter emlékülést követően.


Mindezek mellett két nagy érdeklődést kiváltó szekciónk volt. Az egyik az onkológiai szekció, a másik a túlsúlyos betegek táplálásterápiájával foglalkozott
. A nagy érdeklődés mellett megtartott szekciók vezetői Bodoky György, Pap Ákos Professzor Úrak és Figler Mária Professzor Asszony voltak.

Partnerek

Menü