Emlékeztető a 2015. március 11-i vezetőségi ülésről

Résztvevők: Dr. Tomsits Erika, Kegyes Réka, Dr. Tamási Péter, Dr. Nagy Béla, Dr. Csapó Zsolt, Dr. Dárdai Ernő, Dr. Sahin Péter, Dr. Kőmíves Csilla

Hiányoznak: Dr. Harsányi László, Dr. Újhelyi Enikő, Török Éva, Dr. Télessy István

Programpontok

1. Táplálásterápiás szakmai irányelv elfogadtatása
Nemcsak szakmailag sürgető feladat, hanem azért is, mert enélkül a kórházi táplálásterápiának nem lesz esélye a nevesített finanszírozásra. A táplálásterápiában leginkább érdekelt nagy cégek és az MMTT együttműködésének fő iránya a betegek érdekében. Egy elfogadásra kész szakmai irányelv a záloga egy magas színvonalú, jó körülmények között megszervezhető, rentábilis, éves kongresszusnak.
Megállapodtunk, hogy Dárdai Professzor Úr pár napon belül tájékozódik afelől, hogy az OGYI Metodikai Bizottsága eszközölt-e változtatást a formai követelmények területén. A velük való konzultációt követően, az esetleges további szükséges munkáról/változtatásokról és annak időigényéről elküldi véleményét Tomsits elnök asszonynak. A munka további gördülékenységének előmozdítására kapcsolatot keresünk eddigi elfogadott szakmai irányelvek tanácsadóival és igyekszünk közös munkára megnyerni őket. Az irányelv rövidített változatát (amely majd az Orvosi Közlönyben fog megjelenni) elküldi a vezetőségi tagoknak e-mail-ben, amelyet 10 napon belül mindenki átnéz és e-mailben véleményez! Finanszírozásban jártas szakértőtől is kérünk véleményt, tanácsot.
A cél, hogy az irányelv minél hamarabb beadható legyen az OGYI-hoz.

2. Kongresszus szponzorálása
Minden vezetőségi tag személyes felelőssége, hogy kapcsolatrendszerén keresztül szponzorokat találjon a kongresszus sikeréhez. Érdemes végig gondolni nem közvetlen egészségügyi szponzorok bevonását is. A kongresszus kiállítóhelyei csak úgy értékesíthetőek megfelelően, ha találunk módot arra, hogy a kiállítóhelyeket a kongresszus valamennyi résztvevőjének érdeke legyen felkeresni. Ennek módját ki kell dolgozni, ezt a kongresszus szervezés fontos feladatának tartjuk.

3. Kongresszus költségvetése
A Lifestyle Hotel ajánlata kedvezőbb és szobáinak száma is több, konferencia helyisége Dr. Nagy Béla személyes megtekintése alapján megfelelő, emiatt a Hotel Ózon Residence helyett helyszínnek ezt választjuk.
A tavalyi kongresszus  színvonalához hasonló rendezvény megszervezéséhez az előzetes kalkuláció alapján a résztvevők regisztrációs díján, és szállás, étkezés (Lifestyle a szállásokat félpansióval értékesíti) befizetésén túl kb. 2 M HUF szükséges.
Szem előtt kell tartani azt, hogy a kongresszus az egyetlen bevételi forrása a társaságnak. bármilyen ösztöndíj, működési költség fedezete is.

4. Sahin Főorvos Úr beszámolt a folyamatban levő honlap fejlesztésről, az egységesített kongresszusi absztrakt leadás kapcsán.

5. A 2015. évi kongresszus megszervezésére szóló megbízási szerződés elkészítési határideje ápr. 15. Az abban nevesített költségektől 20%-nál nagyobb eltérés egyik rovaton sem lehetséges. Felelős: Tomsits, Nagy Béla, Mis and Boss (Tihanyi Barbara), Profi-T (Vass Rózsa).

6. A dietetikus képzésben való aktív és hatékony részvételünk érdekében megbeszélés lesz a Dietetikai Tanszék és az MMTT illetékesei között. A felkészüléshez Sahin Péter közreműködésével már a megbeszélésre való felkészülés során megpróbálunk a tanszék klinikai táplálást érintő  képzési tematikájával megismerkedni.

2015. március 17.

Tomsits Erika MMTT Elnök és Kömíves Csilla MMTT Vezetőségi Tag

Partnerek

Menü