Felhívás

Az European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) tagszervezeteként a Magyar Mesterséges Táplálás Társaság (MMTT) is jogosult tagjainak az európai társaságban „Block-Membership”-et, azaz speciális társasági tagságot felajánlani.

A „Block membership” a tagszervezetek tagjainak kedvezményes ESPEN-tagsági díj fizetése mellett (egyéni orvosi tagdíj: 110 Euro/év, Block Membership 80 Euro/naptári év, de 1983 után [Junior] és 1951 előtt születettek [Senior] csak 30 Euro/év) teszi lehetővé a tagsággal járó kedvezmények (20% kedvezmény az ESPEN- kongresszusi és kedvezményes továbbképzési részvétel, a „Clinical Nutrition” folyóirat valamint az „ESPEN Newsletter” rendszeres megküldése, a honlap tagság számára fenntartott részeinek látogatása, pályázatokon való részvétel, stb.) igénybevételét.

Ezzel az ESPEN az egyes országok tagszervezeteiben tagsági díjat fizető szakemberek kettős tagságát támogatja. Ezért „Block Member”-ré csak a tagországi szervezet tagsági igazolásával és együttes bejelentésével válhat valaki.

Az MMTT valamennyi tagjának lehetővé teszi, s megszervezi a „Block Membership” tagsági viszonnyal történő csatlakozást az ESPEN-hez. Ennek folyamata a következő:

1. Az MMTT hirdetés formájában a tagság tudomására hozza az ESPEN- „Block Membership” jellemzőit és az európai társasághoz ilyen módon történő csatlakozás feltételeit. A „Block Member” minden, az ESPEN egyéni tagját is megillető, fent már részletezett kedvezménnyel rendelkezik, de az európai Társaság ügyeiben történő szavazás és funkcióvállalás joga nem illeti meg, ezt a jogot a tagországi delegátus (Council Member) révén gyakorolhatja.

2. Akik élni kívánnak e lehetőséggel, azok részére az MMTT a „Block Member”- ek listás bejelentését és az európai társasági tagdíjak begyűjtését, majd egyösszegű átutalását vállalja.

3. A nemzeti tagszervezetnek a blokk-tagokat az ESPEN-hez határidőre be kell jelentenie. Ezért 2015.november 15-ig mindazok, akik „Block Membership”-et kívánnak szerezni, jelezzék szándékukat MMTT-hez, az MMTT és az ESPEN „Block Membership” adott évre vonatkozó tagdíjbefizetéséi kötelezettségének teljesítésével együtt. A hazai tagsági díjat a Társaság OTP-nél vezetett 11709002-20520342-00000000 számú számlájára kérjük forintban fizetni, az ESPEN tagságit pedig az MMTT HU65 1176 3093 1564 3887 00000000 számú euró számlájára várjuk euroban. (A hazai tagsági díj 3.000 Ft orvosnak- gyógyszerésznek és 2.000 Ft minden más egészségügyi dolgozónak.)

Kérjük a jelentkezéshez szükséges adatokat (név, titulus [prof., Dr., Ms., Mr.], szakmakategória [orvos, gyógyszerész, dietetikus, ápoló, stb.], születési idő, email cím, „user”-name, lakcím – vagy ahova a Clinical Nutrition lapot küldeni kérik – és telefonszám) a fenti határidőig MMTT-hez (telessyist@vnet.hu vagy fax: 0628-504 061) szíveskedjenek eljuttatni.

Bíztatjuk tagjainkat és a Társaságunkhoz újonnan csatlakozókat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mely határon túli szakmai kitekintésre ad nagyobb lehetőséget. Az ESPEN rendes egyéni fizető tagjává válni az ESPEN honlapján (www.espen.org) található útmutatás alapján lehetséges. Az MMTT Vezetősége

Partnerek

Menü