Glutamin előkezelés hatása a máj mikrocirkulációjára és antioxidáns státuszára patkány ischaemia-reperfusiós modellben

Bevezetés: A májműtétek során gyakran alkalmazott portalis kirekesztés illetve az emiatt bekövetkező ischaemiás-reperfusiós károsodás jelentősen befolyásolja a korai posztoperatív szövődményeket és a túlélést. A folyamat hátterében szabadgyökös reakciók indukálta necrosis, apoptózis áll. Célunk a glutamin protektív hatásának vizsgálata volt kísérletes májresectiok alatt.

Anyagok és módszerek: Hatvan hím Wistar patkányon 60 perces segmentalis májischaemiát hoztunk létre a májtömeg közel 2/3-ban, azonnali “short term” (245 mg/ttkg) vagy 24 órás “long term” (500 mg/ttkg) glutamin tartalmú DipeptivenŽ (Fresenius-Kabi) előkezelést követően. Májszöveti és vér mintavétel történt a posztoperatív 6 órában, illetve az emelt dózissal kezelt csoportban az első posztoperatív napon. Morfometriai vizsgálatok mellett zsírfestést (Sudan,) illetve az apoptózis detektálására immunhisztokémiai (apoptag, caspase-3) festéseket végeztünk. Necroenzim szinteket (ALAT és ASAT) mértünk szérumból. Vizsgálataink eredményeit kontroll és áloperált csoportokkal hasonlítottuk össze.

Eredmények: A 60 perces ischaemia által okozott gyulladásos reakció a szövettani metszeteken, szignifikánsan kisebb volt. A kis dózisú, azonnali előkezelt csoportban a kontroll csoporthoz képest a necrosisra utaló sejtmorfológiai eltérések kevésbé fordultak elő. A nagy dózisú glutamin előkezelés kapcsán a májszövet integritása megmaradt, míg a kontroll csoportban kifejezett midzonális-pericentrális necrosis volt megfigyelhető. A “short term” csoportban anti-caspase-3 immunfestéssel nagyobb mértékű apoptosis volt detektálható a kontroll csoporthoz képest, míg a “long term” csoportban kisebb mértékű volt a zsíros degenerációra utaló sejtmorfológiai eltérések mértéke valamint a poly-ADP-ribose pozitív sejtek száma. A necroenzimek szintje mind a “short term” (p=0,045) mind a “long term” (p=0,038) csoportban szignifikánsan alacsonyabb értékeket mutatott a kontroll csoporthoz képest.

 

Következtetés: A glutamin előkezelés alkalmasnak bizonyult a szöveti integritás megőrzésére máj I-R modellben. A glutamin előkezelés javítja a resectiot követően megmaradó reziduális májszövet életképességét.

Partnerek

Menü