Klinikai állapot és testösszetétel-, valamint Illness Marker-változás összefüggései egy esetünk kapcsán

Bevezetés: A szervezet az őt ért stresszre egy komplex neuro-hormonális változással reagál. Ennek következménye a folyadékterekben bekövetkező változás is. A folyadékterek változását bioimpedancia analízissel lehet követni, amelynek során testtömeg és testmagasság ismerete estén konkrét testösszetétel is meghatározható. A szívműtétet követően is változik a vízterek között a folyadék eloszlása, amely a 2-3. hétre tér vissza a kiindulási értékre, arányokra. A bioimpedancia analízis alapján a diuretikus kezelés személyre szabható.


Beteg, módszer:
Kardiológiai rehabilitációra 3-as coronaria-bypass műtétet követően osztályunkra érkezett nőbetegünk adatait dolgoztuk fel. A bioimpedancia analízist Quadscan4000 (Bodystat) készülékkel végeztük. A kapott eredményeket a klinikai állapottal és az állapotváltozás által megkövetelt, valamint orvos által elrendelt vizsgálatok (labor, képalkotó diagnosztika, stb.) leleteivel együtt értelmeztük.


Eredmény: 
61 éves nőbetegünk érkezését követően extra- és intracelluláris folyadékterében az átlagos szívműtét utáni állapotnál nagyobb átrendeződés volt megfigyelhető, Illness Markere (IM) is lényegesen magasabb volt. Oligo-anúria, fokozódó ödéma képződés, diuretikum rezisztencia miatt az intenzív osztályra került. A klinikai állapotban történt átmeneti javulást folyadéktereinek és IM-nek kedvező irányú változása jelezte. Ezt követően IM-rel előrejelzett hirtelen állapotromlás következett be, amely után egyetemi klinikára helyeztük át. Onnan 2 hét múlva osztályunkra visszakerült. Ekkor az optimálishoz és korábbi eredményeihez képest még nagyobb eltérést tapasztaltunk össz- és extracelluláris folyadékterében. Diszkrét állapotjavulását, amely tükröződött a mért impedanciákban, újból romlás követte. Utolsó napján reggel a mért IM 0,945, minden eddiginél nagyobb volt, amely előrejelezte a bekövetkezett exitust.


Következtetés: 
A bioimpedancia analízis az intenzív osztályon is jól alkalmazható a beteg folyadékháztartásának monitorozására és hatékony segítséget nyújt a terápia vezetéséhez. Az Illness Marker, mint paraméter alkalmas lehet a klinikai állapot javulásának és romlásának előrejelzésére.

Partnerek

Menü