Kórházi gyógyszerész szerepe a parenterális táplálásban

A táplálásterápia a sikeres gyógyítás elengedhetetlen része, melynek a napi gyakorlatban történő kivitelezése akkor lehet eredményes, ha az ellátásban résztvevő szakmák képviselői e közös feladatban együttműködnek. Ennek egyik legnagyobb nehézsége az, hogy a táplálás ügye mindenkié és ezért talán senkié sem eléggé.

Ebben a csapatmunkában fontos szerepünk van nekünk gyógyszerészeknek is. Az orvosokkal, dietetikusokkal, ápolókkal együttműködve az enterális és parenterális tápszerkészítmények szakértőiként információval szolgálhatunk ezek összetételéről, alkalmazásáról, a készítmények helyettesíthetőségéről, a táplálásterápia költségeiről. Ha a beteg állapota parenterális tápanyagbevitelt tesz szükségessé, a számára esetlegesen összeállítandó tápláló keverékinfúzió elkészítése a gyógyszerkészítés speciális területe szintén gyógyszerészi feladat. Ehhez szükséges a komponensek stabilitásának, kompatibilitásának és az aszeptikus gyógyszerkészítés feltételeinek ismerete, valamint egy megfelelő laboratóriumi háttér a módszertani előírások szerinti tárgyi és személyi felszereltséggel.

A gyógyszerészi gondozás egy speciális a kórházi gyógyszerészi gyakorlatba illeszthető területe a parenterális táplálási tanácsadás és szolgálat. Ennek része a kezelőorvossal folytatott konzultáció során a beteg napi tápanyagigényének meghatározása, az elegyítendő parenterális komponensek és mennyiségeik kiválasztása, a k ompatibilitás ellenőrzése, a k everék paramétereinek kiszámítása és a k everék elkészítése.

A parenterális tápláló készítmények piacán az utóbbi években bővült a többkamrás rendszerek választéka, ezek azonban bizonyos betegcsoportoknál nem, vagy csak korlátozottan alkalmazhatók (pl.: csecsemők, máj-, és vesebetegek). E betegek számára kizárólagos megoldást a személyre szabottan készülő tápláló infúzió jelenti, melynek biztonságos készítése a fentiek szerinti feltételek mellett gyógyszerészi kompetencia.

A tartós parenterális táplálásra szoruló betegek Európa legtöbb országában már otthoni körülmények között is alkalmazni tudják a számukra nélkülözhetetlen infúziós készítményeket megfelelő orvosi felügyelet és szakápolási támogatás mellett. Az otthoni parenterális táplálás (Home Parenteral Nutrition) feltételeinek kialakítása a szakmai oldal (Magyar Mesterséges Táplálási Társaság) évtizedes törekvései nyomán hazánkban is elindult. Ennek egyik lényeges akadályát, a jogi szabályozás hiányát szüntette meg a 26/2009. (VIII.5.) EüM rendelet, mely az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok közé felvette az otthoni parenterális táplálást is. A napi gyakorlatban biztonságos működés feltételeinek biztosítása a közeljövő feladata.

Legfontosabbak ezek közül:

  • az orvosi elrendelés, időszakos ellenőrzés, táplálásterápia követése céljából regionális centrumok kialakítása,
  • tápláló infúziós készítmények és a beadáshoz szükséges eszközök biztosításának valamint finanszírozásának rendszere,
  • felkészült otthonápolói szolgálat képzése, működtetése.

A készítmények biztosítása terén a gyógyszerészi feladatvállalás és kompetencia vitathatatlan. A táplálásterápiában szükséges jártasságot ennek megfelelően a gyógyszerészek részére is biztosítani kell a graduális és posztgraduális képzés során.

Partnerek

Menü