MMTT és ESPEN közös tagság 2024-re

Felhívás

Az European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) tagszervezeteként a Magyar Mesterséges Táplálás Társaság (MMTT) is jogosult tagjainak az európai társaságban „Block-Membership”-et, azaz speciális társasági tagságot felajánlani.

A „Block membership” a tagszervezetek tagjainak kedvezményes ESPEN-tagsági díj fizetése mellett (egyéni orvosi tagdíj: 120 Euro/év, Block Membership 90 Euro/naptári év, de 1989.01.01. után [Junior] és 1959.01.01. előtt születettek [Senior] csak 40 Euro/év) teszi lehetővé a tagsággal járó kedvezmények (20% kedvezmény az ESPEN- kongresszusi és kedvezményes továbbképzési részvétel, a „Clinical Nutrition” e-folyóirat valamint az „ESPEN Newsletter” rendszeres megküldése, a honlap tagság számára fenntartott részeinek látogatása, pályázatokon való részvétel, stb.) igénybevételét.

Ezzel az ESPEN az egyes országok tagszervezeteiben tagsági díjat fizető szakemberek kettős tagságát támogatja. Ezért „Block Member”-ré csak a tagországi szervezet tagsági igazolásával és együttes bejelentésével válhat valaki.

Az MMTT valamennyi ezt igénylő tagjának lehetővé teszi és megszervezi a „Block Membership” tagsági viszonnyal történő csatlakozást az ESPEN-hez.

Ennek folyamata a következő:

  1. Az MMTT hirdetés formájában a tagság tudomására hozza az ESPEN-„Block Membership” jellemzőit és az európai társasághoz ilyen módon történő csatlakozás feltételeit. A „Block Member” minden, az ESPEN egyéni tagját is megillető, fent már részletezett kedvezménnyel rendelkezik, de az európai Társaság ügyeiben történő szavazás és funkcióvállalás joga nem illeti meg, ezt a jogot a tagországi delegátus (Council Member) révén gyakorolhatja.
  2. Akik élni kívánnak e lehetőséggel, azok részére az MMTT a „Block Member”-ek listás bejelentését és az európai társasági tagdíjak begyűjtését, majd egyösszegű átutalását vállalja.
  3. A nemzeti tagszervezetnek a blokk-tagokat az ESPEN-hez határidőre be kell jelentenie.

Ezért 2023. december 31-ig mindazok, akik 2024-re „Block Membership”-et kívánnak szerezni, jelezzék szándékukat MMTT-nek, a két társaság (MMTT és az ESPEN „Block Membership”) adott évre vonatkozó tagdíjbefizetési kötelezettségének teljesítésével együtt!

A hazai tagsági díjat az MMTT OTP-nél vezetett 11709002-20520342-00000000 számú számlájára kérjük forintban fizetni (Az MMTT tagsági díj 5.000 Ft orvosnak-gyógyszerésznek és 3.000 Ft minden más egészségügyi dolgozónak), az ESPEN tagságit pedig az MMTT HU65 1176 3093 1564 3887 00000000 számú euró számlájára várjuk euroban (90 Euro aktív korúaknak, 40 Euro junior/senior kategóriában)

Kérjük a jelentkezéshez szükséges adatokat (név, titulus [prof., Dr., Ms., Mr.], szakmakategória [orvos, gyógyszerész, dietetikus, ápoló, stb.], születési idő, email cím, „user”-name, lakcím és telefonszám) a fenti határidőig az MMTT-hez (mmtt.info.2020@gmail.com) szíveskedjenek eljuttatni.

Biztatjuk tagjainkat és a Társaságunkhoz újonnan csatlakozókat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mely nagyobb határon túli szakmai kitekintésre ad lehetőséget!

Az ESPEN rendes egyéni fizető tagjává válni az ESPEN honlapján (www.espen.org) található útmutatás alapján lehetséges.

Az MMTT Vezetősége

Partnerek

Menü