MMTT és ESPEN tagság 2021-re

Felhívás

Az European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
tagszervezeteként a Magyar Mesterséges Táplálás Társaság (MMTT) is jogosult
tagjainak az európai társaságban „Block-Membership”-et, azaz speciális társasági
tagságot felajánlani.

A „Block membership” a tagszervezetek tagjainak kedvezményes ESPEN-tagsági díj
fizetése mellett (egyéni orvosi tagdíj: 120 Euro/év, Block Membership 90 Euro/naptári év,
de 1986.01.01. után [Junior] és 1956.01.01. előtt születettek [Senior] csak 40 Euro/év) teszi
lehetővé a tagsággal járó kedvezmények (20% kedvezmény az ESPEN- kongresszusi és
kedvezményes továbbképzési részvétel, a „Clinical Nutrition” folyóirat valamint az „ESPEN
Newsletter” rendszeres megküldése, a honlap tagság számára fenntartott részeinek látogatása,
pályázatokon való részvétel, stb.) igénybevételét.

Ezzel az ESPEN az egyes országok tagszervezeteiben tagsági díjat fizető
szakemberek kettős tagságát támogatja. Ezért „Block Member”-ré csak a tagországi szervezet
tagsági igazolásával és együttes bejelentésével válhat valaki.

Az MMTT valamennyi tagjának lehetővé teszi, s megszervezi a „Block Membership” tagsági
viszonnyal történő csatlakozást az ESPEN-hez.
Ennek folyamata a következő:

1. Az MMTT hirdetés formájában a tagság tudomására hozza az ESPEN- „Block
Membership” jellemzőit és az európai társasághoz ilyen módon történő csatlakozás
feltételeit. A „Block Member” minden, az ESPEN egyéni tagját is megillető, fent már
részletezett kedvezménnyel rendelkezik, de az európai Társaság ügyeiben történő
szavazás és funkcióvállalás joga nem illeti meg, ezt a jogot a tagországi delegátus
(Council Member) révén gyakorolhatja.
2. Akik élni kívánnak e lehetőséggel, azok részére az MMTT a „Block Member”-ek listás
bejelentését és az európai társasági tagdíjak begyűjtését, majd egyösszegű átutalását
vállalja.
3.A nemzeti tagszervezetnek a blokk-tagokat az ESPEN-hez határidőre be kell jelentenie.
Ezért 2020. november 22-ig mindazok, akik „Block Membership”-et kívánnak szerezni,
jelezzék szándékukat MMTT-hez, az MMTT és az ESPEN „Block Membership” adott évre
vonatkozó tagdíjbefizetéséi kötelezettségének teljesítésével együtt. A hazai tagsági díjat a
Társaság OTP-nél vezetett 11709002-20520342-00000000 számú számlájára kérjük forintban
fizetni, az ESPEN tagságit pedig az MMTT HU65 1176 3093 1564 3887 00000000 számú
euró számlájára várjuk euroban. (A hazai tagsági díj 5.000 Ft orvosnak-gyógyszerésznek és
3.000 Ft minden más egészségügyi dolgozónak)

Kérjük a jelentkezéshez szükséges adatokat (név, titulus [prof., Dr., Ms., Mr.],
szakmakategória [orvos, gyógyszerész, dietetikus, ápoló, stb.], születési idő, email cím,
„user”-name, lakcím – vagy ahova a Clinical Nutrition lapot küldeni kérik – és telefonszám)
a fenti határidőig MMTT-hez (mmtt.info.2020@gmail.com) szíveskedjenek eljuttatni.

Bíztatjuk tagjainkat és a Társaságunkhoz újonnan csatlakozókat arra, hogy éljenek ezzel a
lehetőséggel, mely határon túli szakmai kitekintésre ad nagyobb lehetőséget.

Az ESPEN rendes egyéni fizető tagjává válni az ESPEN honlapján (www.espen.org) található
útmutatás alapján lehetséges.

Az MMTT Vezetősége

Partnerek

Menü