Tápláltsági állapot vizsgálata: hazai és nemzetközi eredményei sebészeti osztályokon

Bevezetés: A Táplálási Napot (nutritionDay) a táplálásterápiáért felelős európai társaság (The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) hívta életre 2006-ban. 2008. január 31-én második alkalommal rendezték meg Európa számos egészségügyi intézményében. Hazánkból 19 általános sebészeti osztály vett részt fekvőbetegeivel, Európából további 116 ilyen profilú osztály csatlakozott a felhíváshoz, melynek során az intézetekben fekvő betegek tápláltsági állapotát mérték fel.

Vizsgálati anyag és módszer: a 19 hazai és 116 európai sebészeti osztályon e napon bent fekvő betegek (hazai adatok n = 186, európai adatok n = 3201), akik az előírt kutatási protokollnak megfeleltek, és önként vállalták a részvételt a felmérésben. A szerzők információkat kaptak az osztályok humánerőforrásáról, a táplálás, valamint étkeztetés szervezési kérdéseiről. Külön űrlap szolgált a betegek – név nélküli – adatainak rögzítésére, miközben a betegek is kitöltöttek egy rajzos kérdőívet az aznap általuk elfogyasztott étel és folyadék mennyiségéről. Az adatelemzést Cox regressziós és logisztikus regressziós analízissel a Bécsi Egyetem Orvosi Statisztika Tanszéke végezte.

Intézményi eredmények: A magyar sebészeti osztályok aktuális ágyszáma a vizsgálat napján 32ą21, maximális ágyszáma átlagosan 36ą21 volt, az Európából részt vevő osztályok aktuális ágyszáma 31ą24, maximális ágyszáma átlagosan 37ą29 volt. Az osztályokon dolgozó orvosok száma átlagosan hazánkban 8,3ą6,1 fő, Európában 5,7ą6,9 fő volt, az egy betegre jutó orvosok száma hazánkban 0,2ą0,1, Európában 0,2ą0,2, a szakorvosok száma hazánkban 7,4ą3,4, Európában 3,4ą3,7/osztály. Az egy betegre jutó szakorvosok száma hazánkban 0,2ą0,1, Európában 0,1ą0,1. A hazai sebészeti osztályokon átlagosan 1,4ą1,1 dietetikus dolgozott, az egy betegre jutó dietetikusszám 0,1ą0,1 volt; Európában 0,8ą1,0 dietetikus dolgozik osztályonként átlagosan, az egy betegre jutó dietetikusszám 0,03ą0,04 volt. A betegek testtömegét felvételkor hazánkban az osztályok 80%-án mérik, Európában ez az arány 72,0%, hetente egyszer mérik hazánkban 20%-ban, Európában 33%-ban. A hazai osztályok 80%-án van táplálási team, Európában ez az arány 74%.

A vizsgált betegek eredményei: A felmérés 96 férfi (51,6%) és 90 nő (48,4%), összesen 186 beteg adatait összesíti, akiknek átlagos életkora 56,4ą15,1 év volt, életkoruk 18 és 84 év között változott (az európai osztályok betegeinek átlagéletkora 66 év [10 és 104 év között] volt, a nők aránya 46,1%). A betegek BMI-értéke hazánkban 26,2ą5,2; Európában 25,1ą5,4 [kg/m2] volt. A betegek 11,2%-a enterális, 6,4%-a parenterális, 3,7%-uk enterális és parenterális táplálásban részesült. (Speciális) diétát 10,6%-uk, fehérje-kiegészítést 4,8%-uk kapott. Európai adatok: enterális táplálás 8,3%; parenterális táplálás 10,5%; enterális és parenterális táplálás 2,6%; speciális diéta 11,0%; fehérje-szupplementáció 3,7%. Nazogasztrikus szondát a betegek 1,6%-ánál használtak. A felmérést megelőző három hónapban azok aránya, akik fogytak 40,4%-os, Európában 41,4%-os. Magyarországon a testtömegvesztés mértéke szerint az 50,0%-uk 0 – 4 kg-ot; 15,8%-uk 5-8 kg-ot, 31,6%-uk 8 kg-nál többet fogytak (nem tudta 2,6%). Európában a testtömegvesztés mértéke szerint a 35,4%-uk 0 – 4 kg-ot; 53,9%-uk 5-8 kg-ot, 8,9%-uk 8 kg-nál többet fogytak (nem tudta és hibás adat 1,8%).

Következtetések: Jelen vizsgálatok eredményei jól tükrözik, hogy a tápláltsági állapot felméréséhez nem elegendő egyfajta mérési eredményt alapul venni: több forrásból szükséges a teljes és reális helyzetet megállapítani.

A felmérés tárgyi feltételeit a Nestlé HealthCare Nutrition támogatta.

Partnerek

Menü