A Promenade Kiadói Csoport, 
a www.olo.hu portálrendszer üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

A www.olo.hu portálrendszert a Promenade Kiadói Csoport üzemelteti. A Kiadói Csoport tagjai többek között:

 • Promenade Publishing House Kft.
 • New Promenade Kft.
 • Rosegger Kft.
 • Masterholding Kft.
 • Locksley Hall Media Kft.
 • The Promenade Kft.

1.    Az adatkezelő neve, közös adatkezelőként:

Promenade Kiadói Csoport (a továbbiakban: Szolgáltató)

2.    Az adatkezelő címe:

1125 Budapest, Tusnádi utca 19. ; 1125 Budapest, Felhő utca 16/a

3.    Elérhetőség:

 • E-mail elérhetőségek: info@promenade.hu; info@olo.hu
 • A www.olo.hu portálrendszerhez tartozó domain nevek, melyek tartalmi és adatkezelési cél szempontjából mind a www.olo.hu portálrendszer részét képezik: www.atherosclerosis.hu; www.cardiologiahungraica.hu; www.egismed.hu; www.gastronews.hu; www.etanercept.hu; www.gyermekorvostovabbkepzes.hu; www.igyantikoagulaljunk.hu; www.jaktualis.hu; www.kardiologiaonline.hu; www.kardiovaszkulariskonszenzus.hu; www.magyandrol.hu; www.magyarurologustarsasag.hu; www.metabolizmusonline.hu; www.mnt.hu; www.olo.hu; www.orvosikreditpont.hu; www.orvosilapokonline.hu; www.orvositudasbazis.eu; www.orvositudasbazis.hu; www.prolo.hu; www.pulmonews.hu; www.shiol.hu; www.szemorvostarsasag.hu; www.tnf-alfa.hu; www.haemostasis.hu; www.magyurol.hu; www.orl.hu; www.senology.hu; www.taplalasterapia.hu; www.mmtt.hu.

4.    Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, a www.olo.hu portálon – vagy annak bármely aloldalán regisztrált felhasználók esetében.

5.    Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (GDPR) rendelete alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.    A kezelt adatok köre:

 • A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: felhasználónév, jelszó, vezetéknév, keresztnév, kategória* (orvos, egészségügyi szakdolgozó, klinikai szakpszichológus), pecsétszám/azonosító, e-mail cím, végzettséget adó egyetem neve, egyetemi képzés kezdési éve, egyetemi képzés végzési éve, egyetemi tanulócsoport, munkahely neve, beosztás, munkahely címe, munkahelyi telefonszám, tevékenységi terület (első szakvizsga).

*www.olo.hu portálon kizárólag  egészségügyi szakvizsgával rendelkezők regisztrálhatnak, mivel az oldalon 2006. évi XCVIII. (Gyftv.) törvényben, illetve a 3/2009. (II. 25.) EüM rendeletben szabályozott, kizárólag a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök rendelésére jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkezőknek szóló kommunikáció folyik.

 • A felhasználó döntése alapján a regisztráció során megadható adatok:
  nem, postázási cím (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet, ajtó), vezetékes telefonszám, mobiltelefonszám, alternatív e-mail cím, weboldal cím, érdeklődési területek, fénykép feltöltése.
 • A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.


7.    Az adatkezelés célja:

 • A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának azonosítása (a portálon megtalálható cikkeket és videóanyagokat kommentálhatja, hírleveleket igényelhet) annak érdekében, hogy Szolgáltatótól folyamatosan aktuális orvosszakmai információkat kaphasson. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó –leiratkozással az adott hírlevél láblécében található linkre kattintva – megtilthatja. A szolgáltató elsődleges célja, hogy a felhasználók folyamatosan orvosszakmai információkhoz juthassanak hozzá.
 • A honlap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag technikai es statisztikai célokat szolgál. Az anonim látogató azonosító, mint jelsorozat (cookie, süti) önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A felhasználónak módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését a felhasználó gépére. Ebben az esetben a felhasználó a szolgáltatás jelentős részét ugyanúgy igénybe veheti, de bizonyos esetekben (például a testreszabott megoldások esetében) a szolgáltatás egyes funkcióit a felhasználó nem tudja a legteljesebb mértékben használni.
 • A portálon meghirdetésre kerülő nyereményjátékokban való részvételhez szükséges adatok köre megegyezik a regisztráció során megadott adatokkal. A Szolgáltató a nyereményjátékra jelentkezőket az adatbázisában megkülönböztetéssel kezeli. A személyes adatok szükségesek a nyertesek egyértelmű azonosításához. A nyereményjátékra jelentkezett felhasználók részére a későbbiekben a honlapon hirdetett nyereményjátékokról hírlevelet küldhet a Szolgáltató.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni (kifejezetten de nem kizárólag postai címlistákkal, mely címlisták a Promenade Kiadói Csoport orvosszakmai folyóiratainak címzettjeit tartalmazza).
Személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át, mely alól kivételt képeznek az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbítások.

8.    Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően, vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él, nem kéri adatai törlését (a www.olo.hu rendszerben törölni kívánja felhasználói profilját), vagy nem él a felejtés jogával, melyet a vonatkozó EU 2016/679 rendelet szabályoz. A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 15 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal jogosult törölni.
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

9.    A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@promenade.hu vagy az info@olo.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 10munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

10.    Személyre szabott reklámok/tartalmak:

A felhasználó érdeklődési körének megfelelően, amennyiben a felhasználó igényelte a hírlevél küldési szolgáltatást a Szolgáltató a hírlevelekben személyre szabott reklámokat/tartalmakat jeleníthet meg.
A felhasználók érdeklődési körének megfelelően a Szolgáltató személyre szabott reklámokat
jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja az info@olo.hu címre megküldött levelével.

11.    Adatfeldolgozók megnevezése:

 • Promenade Publishing House Kft.
 • New Promenade Kft.
 • Rosegger Kft.
 • Masterholding Kft.
 • Locksley Hall Media Kft.
 • The Promenade Kft.

12.    Adatfeldolgozók címe:

 • 1125 Budapest, Tusnádi utca 19.
 • 1125 Budapest, Tusnádi utca 19.
 • 1125 Budapest, Tusnádi utca 19.
 • 1125 Budapest, Felhő utca 16/a
 • 1125 Budapest, Tusnádi utca 19.
 • 1125 Budapest, Tusnádi utca 19.

13.    Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése. Az info@olo.hu  és az info@promenade.hu címre érkező törlési, módosítási, adatigénylési, inaktiválási igények végrehajtása.

14.    Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén, a Promenade Kiadói Csoport vállalkozásai tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azokat sem az adatkezelő, sem az adatfeldolgozó, sem harmadik fél nem ismerheti meg a szervereken vagy a Promenade Kiadói Csoport adatkezelést végző kollégáin keresztül. Mindazonáltal a Felhasználó által kiadott jelszó/jelszavak jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a Promenade Kiadói Csoport nem vállal felelősséget. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató, adatfeldolgozók alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

15.    Adattovábbítás

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

16.    Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Felhasználó, a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

17.    A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@promenade.hu vagy info@olo.hu címre kell eljuttatni, amire 10 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók adataikat érintő alábbi jogaikkal élhetnek:

 • adatkezelő és adatfeldolgozók kilétének megadása
 • adatkezelés céljának megkérése
 • kezelt adatok lekérdezése
 • adattárolás időtartamának és határidejének lekérdezése
 • adatkezelés visszavonása
 • panasz benyújtása a felügyeleti szervhez (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
 • adatkezelés korlátozása
 • kezelt adatok törlése, módosítása, helyesbítése, korlátozása

Felhasználó minden folyóévben egy alkalommal díjmentesen kérhet hozzáférést és betekintést a Szolgáltató által kezelt adatokhoz. Minden további adatigénylés, betekintési igénylés díjköteles, mely díjat Szolgáltató 3.500 Ft + áfa összegben határozza meg, mely díjat számla ellenében Felhasználó a Szolgáltatónak köteles megfizetni.

18.    Adatkezelési nyilvántartási azonosító:
NAIH-73480

19.    Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság segítségét is az ugyfelszolgalat@naih.hu weboldalon. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse munkatársunkat az info@olo.hu vagy info@promenade.hu e-mail címen.

20.    Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti amennyiben az e-mail címére érkezett, a Szolgáltató által küldött URL-re, kattint. A hozzájárulás tartalma:
„A www.olo.hu portálra történő regisztrációm során megadott adataimat a Szolgáltató (Promenade Kiadói Csoport) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja.”

Kelt: 2018. április 18.

Promenade Kiadói Csoport

Menü