Varga Péter emlékelőadások

Javaslat a
VARGA PÉTER EMLÉKELŐADÁS
rendszerére

A debreceni Kongresszuson kapott megbízás alapján az alábbi szövegszerű javaslatot ajánlom megvitatásra illetve elfogadása esetén az Alapszabályhoz mellékletként való csatolásra.

2005. január 4.

Harsányi L.

A Magyar Mesterséges Táplálási Társaság 2004. évi Közgyűlésén határozatot hozott arról, hogy 2005-től kezdődően évente Varga Péter emlékelőadást iktat kongresszusi programjába. Az emlékelőadások rendszeres megszervezésével a MMTT elevenen akarja tartani első Tiszteletbeli Elnöke, a klinikai táplálástudomány úttörője, néhai Dr. Varga Péter emlékét.

A névadó életművét Társaságunk örökségnek tekinti, és ennek a hagyatéknak a szellemében kíván működni. A MMTT ezért évente egy-egy olyan szakembert kér fel a Varga Péter emlékelőadás megtartására, akinek tevékenységét a névadó emlékéhez méltónak ítéli.

A Varga Péter emlékelőadás előadójának személyére a Társaság bármely tagja javaslatot tehet. Ezt a MMTT Vezetőségének a tárgyév március 31-ig írásban kell benyújtani. A javaslattévőnek röviden indokolnia kell, hogy a jelöltet milyen szakmai-szakmaszervezési tevékenység alapján tartja érdemesnek a felkérésre.

A javaslat(ok)-ról a MMTT Vezetősége titkos szavazással dönt: egy javaslat esetén azt a határozatképes vezetőségi űlés többségi döntése alapján lehet elfogadottnak tekinteni; egyidejűleg több javaslat mellett a legtöbb szavazatot elérő jelölt esetében relatív többség (>33%) elegendő vagy szavazategyenlőség esetén a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közötti ismételt szavazáson a többségi döntés hoz eredményt.

Az Emlékelőadásra való felkérést az előadónak a MMTT Elnöke a tárgyév május 31-ig írásban megküldi, majd az előadás témáját és címét ezt követően egyeztetik.

Az előadó a Magyar Mesterséges Táplálási Társaság Díszoklevelét kapja, amit a Kongresszuson ünnepélyes keretek között vesz át.

MMTT Varga Péter emlékelőadások

2005- Uray Éva
2006- Széll Kálmán
2007- Pap Ákos
2008- Harsányi László
2009- Darvas Katalin
2010- Újhelyi Enikő
2011- Weltner János
2012- Dárdai Ernő
2013- Bodoky György
2014- Hallay Judit
2015- Tamási Péter
2016- Kálmán István
2017- Molnár Erika
2018- Figler Mária
2019- Tomsits Erika
2020- nem volt kongresszus
2021- Futó Judit
2022- Télessy István
2023- Taller András

Partnerek

Menü