A hazai egészségügyi dolgozók ESPEN Block Membershipre történő jelentkezésének lebonyolítására

Az European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) tagszervezeteként a Magyar Mesterséges Táplálás Társaság (MMTT) is jogosult tagjainak az európai társaságban „Block-Membership”-et, azaz speciális társasági tagságot felajánlani.

A „Block membership” a tagszervezetek tagjainak kedvezményes ESPEN-tagsági díj fizetése mellett (egyéni orvosi tagdíj: 110 Euro/év, Block Membership 80 Euro/naptári év, de 1982 után [Junior] és az 1948 előtt születetteknek [senior] csak 30 Euro/év) teszi lehetővé a tagsággal járó kedvezmények (kedvezményes kongresszusi és továbbképzési részvétel, a „Clinical Nutrition” folyóirat rendszeres megküldése, a honlap tagság számára fenntartott részeinek látogatása, pályázatokon való részvétel, stb.) igénybevételét.

Ezzel az ESPEN az egyes országok tagszervezeteiben tagsági díjat fizető szakemberek kettős tagságát támogatja. „Block Member”-ré csak a lokális tagszervezet tagsági igazolásával és együttes bejelentésével válhat valaki.

A hazai körülmények és lehetőségek mérlegelését követően az MMTT Vezetősége úgy döntött, hogy 2014.01.01-től az MMTT valamennyi tagjának lehetővé teszi, s megszervezi a „Block Membership” tagsági viszonnyal történő csatlakozást az ESPEN-hez. Ennek folyamata a következő:

 

  1. Az MMTT hirdetés formájában a tagság tudomására hozza az ESPEN- „Block Membership” jellemzőit és az európai társasághoz ilyen módon történő csatlakozás feltételeit. A „Block Member” minden, az ESPEN egyéni tagját is megillető, fent már részletezett kedvezménnyel rendelkezik, de az európai Társaság ügyeiben történő szavazás és funkcióvállalás joga nem illeti meg.
  2. Akik élni kívánnak e lehetőséggel, azok részére az MMTT a „Block Member”-ek listás bejelentését és az európai társasági tagdíjak begyűjtését, majd egyösszegű átutalását vállalja.
  3. A nemzeti tagszervezetnek a blokk-tagokat az ESPEN-hez határidőre be kell jelentenie. Ezért 2014. január 15-ig mindazok, akik „Block Membership”-et kívánnak szerezni, jelezzék szándékukat MMTT-hez, az MMTT és az ESPEN „Block Membership” adott évre vonatkozó tagdíjbefizetéséi kötelezettségének teljesítésével együtt. Az előbbit a Társaság OTP-nél vezetett 11709002-20520342-00000000 számú számlájára kérjük forintban fizetni, az utóbbit pedig az MMTT 11763093-15643887-00000000 számú euró számlájára várjuk euroban.

Kérjük a jelentkezéshez szükséges adatokat (név, titulus (Prof., Dr., Mr,,Ms), szakmakategória (orvos, gyógyszerész, dietetikus,, ápoló, stb) születési idő, email cím, „user” név, lakcím – vagy ahova a Clinical Nutrition lapot küldeni kérik – és telefonszám) a fenti határidőig MMTT-hez (telessyist@vnet.hu vagy fax: 0628-504 061) szíveskedjenek eljuttatni.

Bíztatjuk tagjainkat és a Társaságunkhoz újonnan csatlakozókat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mely határon túli szakmai kitekintésre ad nagyobb lehetőséget.

Az ESPEN rendes egyéni fizető tagjává válni az ESPEN honlapján található útmutatás alapján lehetséges.
Az MMTT Vezetősége

Partnerek

Menü