Az albumin és a táplálás kapcsolata

A klinikusok hosszú időn át a plazma albuminszintjét tekintették alkalmas mutatónak a tápláltsági állapot, különösen pedig a fehérjeháztartás megítélésére. Bebizonyosodott azonban, hogy ez a megállapítás csak a Kwashiorkor típusú malnutrició (aszcítesz, dermatitis, ödéma törékeny haj és izomsorvadás – Williams 1913) diagnosztizálásában érvényes. A malnutrició e típusa a hosszú időn át kizárólag szénhidráttal tápláltaknál, elsősorban a fejletlen országokban élőknél észlelhető. A szénhidrát fogyasztás – fokozva az inzulin szekréciót – gátolja az izomfehérjék aminosavvá történő lebontását, aminek következtében a májban „építőanyag” hiánya folytán, – miután a táplálkozás során nem jut hozzá – nem képződik új strukturális fehérje.

1974-ben ismét a figyelem középpontjába került a kórházban kezelt betegek között fennálló malnutrició nagyarányú előfordulása és annak hátrányos következményei. Ezzel kapcsolatban a klinikusokat arra oktatták, hogy a hipalbuminémia a beteg általános, de különösen a kóros tápláltsági állapot pontos jelzője, továbbá, hogy növelve a táplálás során fehérjebevitelt a tápláltsági állapotban javulás érhető el. De valós-e a szoros összefüggés az albuminszint és a tápláltsági állapot között? Az albumin féléletideje több mint 20 nap, és a szervezet viszonylag nagy fehérje raktárai (izomszövet) lassúvá teszi a beteg tápláltsági állapotában zajló változások követését. Az albuminszintet számos tényező is befolyásolja. A kortikoszteroidok, az inzulin, a pajzsmirigy-hormon, a dehidráció stb. növelik. az akut vagy idült betegségekben a gyulladásos mediátoroknak a máj albumint előállítását gátló hatása következtében (különösen pedig a következményes capillary leakege folytán – ref. megjegyzése) pedig csökkentik a plazma albumin szintjét. Pl. marazmusos típusú alultáplált betegben a táplálék hiányára kialakuló reakciók a szöveti fehérjék megtartására és a máj albumin szintézis fenntartására irányulnak. Ennek hatására a súlyosan alultáplált pl. anorexia nervosaban szenvedő beteg albuminszintje hosszabb ideig az élettani határokon belül marad. Ezzel szembe egy előzőleg jól táplált politraumát szenvedett sérültben a szövetek károsodása folytán rövid időn belül gyulladásos válaszreakció alakul ki. Ennek következtében a májban prioritást nyer – az albumin szintézis kárára – az akut fázis tényezőinek, pl. a citokinek képzése. A jó tápláltsági állapot mellett kialakul a hipalbuminémia. A gyulladásos eredetű hipalbuminémia csak a beteg gyógyulásával rendeződik. Az ilyen típusú beteg táplálásában nem az albumin szint rendezése, hanem megfelelő tápanyag biztosítása a védekezési tényezők képzéséhez a cél.

Számos tanulmány megegyezik abban, hogy a plazma albuminszintje a morbiditás és mortalitás, azaz a betegség súlyosságának megállapításában megbízható paraméter. A hipalbuminémiás betegekben a szövődmények is gyakrabban alakulnak ki, és a mortalitása nagyobb mint élettani albumin-szint esetén. A hipalbuminémia a betegség súlyosságára és nem a beteg fehérje szükségletére utal! E szempontból a többi – májban képződő – fehérjék szintjének alakulásából sem várhatok megbízható információk, mert a tápláltsági állapot értékeléséhez azok sem kellően érzékenyek és specifikusak.

Ebben a high-tech világban, ahol a betegek állapotában bekövetkező változásokat folyamatosan mérni szeretik, és az eredményeket számokkal akarják kifejezni, nehezen fogadható el a tény, hogy nem áll rendelkezésünkre, a betegek tápláltsági állapotával és táplálásával kapcsolatos megbízható, könnyen mérhető, specifikus és érzékeny mutató.

A Detsky féle Szubjekív Tápláltsági Felmérési Módszert (Subjectiv Global Assesment) párosítva a józan klinikai megítéléssel, alkalmasak a beteg tápláltsági állapotának a megítélésére. Ez módszer, a betegség anamnézisre és a fizikális vizsgálatra összpontosít, és nem veszi figyelembe a félreérthető, nem specifikus és nem érzékeny laboratóriumi leleteket. Mindazonáltal az SGA-val szerzett eredményeinek értékelésben központi szerephez jut a beteg súlyváltozása, amely viszont nem a beteg tápláltsági állapotával, hanem hidratáltságától függhet.

Az alkalmazott táplálási terápia megfelelő voltának bizonyítására a legjobb paraméter a beteg gyógyulási folyamatának a pozitív alakulása, sebeinek, gyógyulása és fizikai erejének visszatérése. Egyes betegeknél a rossz közérzet megszűnése, vagy az általános állapot romlásának a megállása is ezt jelezheti.

A táplálási terápia hatékonyságának meghatározásához a beteg állapotának klinikai megítélése, a terápiás célok megvalósításának ismerete szükséges.

A beteg klinikai állapotának értékelési képességünk kulcsszerepét játszik annak megállapításában megfelelően tápláljuk-e a beteget. A beteg tápláltsági állapottal összefüggő objektív és szubjektív paraméterek megfelelő értékelése növeli szavahihetőségünket és tekintélyünket.

A plazma albuminszint monitorozásával választ kaphatunk a beteg általános klinikai állapotára, illetve gyógyulási folyamat trendjére.

Szerző javasolja , hogy a egy beteg tápláltsági állapotának felmérésénél és értékelésénél ne vegyék figyelembe a plazma albuminszintjét.

A vizsgált személynél alkalmazott táplálási terápia során esetleg előforduló nem adekvát táplálás, azaz elégtelen vagy túltáplálás előfordulása

 

  • a beteg kórlefolyásának alapos tanulmányozásával
  • a beteggel folytatott célirányú beszélgetésekkel, különösen figyelembe véve a dietétikai szempontokat
  • a tápláltsági állapottal kapcsolatos fizikális vizsgálattal
  • józan klinikai értékeléssel határozható meg.

Szerző felszólítja olvasóit, hogy felejtsék el végre a folyamatosan ismétlődő „tápláltsági állapot = albuminszint” mítoszát!

Referáló megjegyzései

M Patricia Fuhrman dolgozatát szokásostól nagyobb terjedelemben referáljuk, mert a cikk eredeti, vitára ingerlő gondolatokat és állításokat tartalmaz, amelyek feltételezhetően nem maradnak visszhang nélkül. Régóta elfogadott, megszokott, és eddig nem, vagy csak kevéssé vitatott – Szerző által mítosznak titulált – megállapításokat megkérdőjelez, sőt ki is mutatja, hogy azok tévesek, és ezáltal félrevezetők lehetnek.

Dolgozata két lényeges állítást tartalmaz

a) A plazma albuminszintje a morbiditás és mortalitás vonatkozásában jól bevált és megbízható prognosztikai index. A tápláltsági állapot és a fehérjeháztartás megítélésére azonban nem használható paraméter, miután. annak alakulását számos, döntően a tápláltsági állapottól független egyéb tényező befolyásolja.

b) A tápláltsági állapot felmérésében és az alkalmazott táplálási terápia eredményességének megítélésében a legfontosabb tényező a betegség klinikai lefolyása, és nem a laboratóriumi paraméterek alakulása.

A Szerzőnek kétségtelenül igaza van állításában, hogy a beteg gyógyulásának legfőbb bizonyítéka az alkalmazott terápia adekvát vola. Az sem vitatható azonban, hogy ez az állítás a terápia valamennyi tényezőjére, elsősorban a specifikus terápiára és csak azután az adjuváns terápiára vonatkozik (amelyben a táplálásnak igen fontos, sőt kis – megengedhető – elfogultsággal a legfontosabb szerepe van).
Ha jelenleg még nem is rendelkezünk a tápláltsági állapotra és a táplálási terápia megfelelő voltára vonatkozó megbízható, egyszerű, specifikus, és érzékeny, indexekkel, kétségtelenül igaz Mosberg állítása is, amelyet az ESPEN 2001 szeptemberében Münchenben megtartott XXIII. Kongresszusán hangúlyozott: „A különböző kóros állapotokban alkalmazott mesterséges táplálással kapcsolatos adatok hiánya nem menti fel az orvosokat azon kötelezettsége alól, hogy kezelésükre bízott betegeiket megfelelő táplálási terápiában részesítsék. Minden beteg alapvető joga, hogy állapotának megfelelő táplálást kapjon!”

Forrás: The Albumin – Nutrition Connection: Separating Myth from Fact. Nutrition, 2002;18:199-200 o.

Irodalomjegyzék:1 Golden MH, Golden BE. Severe malnutrition. In: Garrow JS, James WPT, Ralph A,eds. Human nutrition and dietetics, 10th ed.Edinburgh: Churchill Livingston, 2000:515
2. Butterworth CE. The skeleton in the hospital closet. Nutr. Today l974;9:4
3. Bistrian BR, Blackburn GL, Hollowell E, et al. Protein status of general surgical patients. JAMA 1974; 230:858
4. Russell MK, McAdams MP. Laboratory monitoring of nutritional status. In: Matarese LE, Gottschlich MM. eds. Contemporary nutrition support practice: a clinical guide. Philadelphia: WB Saunders, 1998:47
5. Rothschild MA, Oratz M, Schreiher SS. Albumin synthesis. N Engl J Med 1972;286:748
6. Vanek V. The use of serum albumin as a prognostic or nutritional marker and the pros and cons of IV albumin therapy. Nutr Clin Pract 1998:13:110
7. Mora RJF. Malnutrition: organic and functional consequences.World J..Surg 1999;23:530
8. Detsky AS, McLaughlin JR, Baker JP, et al.: What is subjective global assessment of nutritional status. JPEN 1987:11:8

Partnerek

Menü