Az MMTT online vezetőségi ülése
2023. május 4.

EMLÉKEZTETŐ

Résztvevők (online):
Tomsits Erika, Schäfer Eszter, Pálfi Erzsébet, Aradán Marianna, Tamási Péter, Télessy István, Hamvas József, Máttyus István, Sahin Péter, Nardai Gábor, Dakó Sarolta

1. Napirendi pont: IBD Világnap 2023.

Schäfer Eszter felvetette, hogy mivel az idei IBD Világnapra a rövidbél szindrómás betegek is meghívást kaptak, az MMTT is képviseltethetné magát a rendezvényen, illetve 100.000 Ft értékben támogatást kért a Magyarországi Crohn-Colitises Betegek Egyesülete (MCCBE) számára. Továbbá kezdeményezte, hogy a Társaság körlevélben hirdesse a rendezvényt. A világnapon lesz egy rövidbél szindróma témájú kerekasztal beszélgetés, ahol az MMTT OPT szekciójának elnöke, Horváth Miklós is képviselni fogja a Társaságot. A résztvevők egyöntetűen megszavazták az esemény anyagi támogatását és a körlevél kiküldését.

2. Napirendi pont: ONCA, ESPEN

A résztvevők további 2 ügyben szavaztak:
– Az ONCA programba való bekapcsolódásról már korábban döntött a Vezetőség. A projekt koordinálásra Tamási Péter és Télessy István jelentkezett, számukra az ONCA júniusi konferenciájára való kiutazáshoz szükséges útiköltséget a Vezetőség jelenlévő tagjai egyhangúan megszavazták.
– Az ESPEN szeptemberi kongresszusán idén Tamási Péter és Schäfer Eszter képviseli a Társaságot, akik számára szintén megszavazta a Vezetőség az útiköltség megtérítését (kb. 300 EUR). Schäfer Eszter jelezte, hogy más forrásból részesül támogatásban, így lemond az MMTT hozzájárulásáról.

Az ONCA kapcsán Tamási Péter és Télessy István feladata lesz egy cselekvési terv kidolgozása a 2023. június 15-16-án megrendezett konferencia után, melyről írásos beszámolót küldenek az MMTT Vezetőségi Tagok részére.

3. Napirendi pont: Nutrition Day 2023.11.09.

A projekt koordinálása korábban Harsányi László nevéhez fűződött, de idén Nardai Gábor jelentkezett a feladatra, melyet a Vezetőség elfogadott. Sahin Péter elnök úrnak írásban is jeleznie kell a szervezők felé a személyi változást.
Felmerült az etikai engedély kérdése, melyről írásos állásfoglalást kér Tamási Péter a szervezőktől. A Vezetőség tagjai a projekttel kapcsolatos ötleteiket Nardai Gábornak fogják küldeni. Az adatgyűjtésbe csak a kórházakat vonjuk be, idősotthonokat nem. Tomsits Erika javasolja, hogy minden vezetőségi tag gyűjtse össze, konkrétan mely kórházak mely osztályai és dolgozói vennének részt ebben az adatgyűjtésben.
A projekt hirdetésében az MMTT és más szakmai társaságok körlevei segíthetnének.

4. Napirendi pont: Nestlé Hungaria Kft.

Schäfer Eszter tájékoztatja a Vezetőséget arról, hogy a Nestlé segítséget kért a Modulen IBD speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerrel (tápszerrel) kapcsolatban, amelynek támogatását meg akarják szüntetni. A Vezetőség megegyezett abban, hogy Schäfer Eszter és Dakó Sarolta írnak egy nyilatkozatot a Modulen IBD tápszer az IBD-s és rövidbél szindrómás betegek táplálásában betöltött fontos szerepéről, melyet elküldenek a Vezetőség részére, majd jóváhagyás után a Nestlének. Ezt követően az Elnökség megbeszélést tervez a céggel a lehetséges jövőbeli közös együttműködési lehetőségekről.

5. Napirendi pont: Fresenius Kabi Hungary Kft.

A Fresenius idén 1.000.000 Ft-tal tudja támogatni az MMTT-t, a jövőbeli támogatás pedig bizonytalan a cég vezetőségében történt számos személyi változás okán. Az idei Fresenius által szponzorált szimpózium programját Horváth Miklós készíti el.

6. Napirendi pont: Guideline megújítása

Pálfi Erzsébet és Télessy István tájékoztatják a résztvevőket, hogy a Dárdai Ernő vezetésével készülő guideline pár formai hiba javítása után ismét beadásra került, azonban azóta a folyamat megállt, bizonytalan a megjelenés ideje.

A következő MMTT vezetőségi ülés időpontja: 2023.09.28. 18:00

Dakó Sarolta, Sahin Péter

Partnerek

Menü