Az MMTT vezetőségi ülése 2019. szeptember 11.

EMLÉKEZTETŐ

 Résztvevők: Tomsits Erika, Újhelyi Enikő, Aradán Marianna, Dakó Sarolta, Télessy István, Tamási Péter, Lukovich Péter, Sahin Péter

 1. Napirendi pont: A jövő évi MMTT (fő) témáinak megbeszélése
  Az idei ESPEN kongresszuson szerzett tapasztalatok alapján Dakó Sarolta az IBS és táplálkozás kapcsolatát javasolta az MGT-MMTT közös témájának, mely mindkét társaság kongresszusán megjelenne közös szekcióként, és a két társaság vezetőségi tagjai előadásokat vállalnának a témában. Továbbá a 2020-as MMTT témájának javasolta a táplálás/táplálkozás és gyógyszerek interakciót.
  Tamási Péter, szintén az ESPEN kongresszuson látottak alapján, felvetette a mikrobiom, prehabilitáció és az ideális fehérjebevitel kérdéskörök megvitatását a jövő évi MMTT-n.
  Aradán Marianna a betegjogok témakört látná szívesen a Kongresszuson.
  Időpont javaslatok: 2020.11.5-7.
                                         2020.10.8-10.
 2. Napirendi pont: MMTT pályázat
  Aradán Marianna ismerteti pályázati tervét, melynek célja lenne, hogy elősegítse a hazai fekvőbeteg ellátásban működő táplálási teamek jó gyakorlatának bemutatását. A pályázat megvalósításában táplálással foglalkozó cégek közreműködésére számítunk. Ennek megszervezését és koordinálását Aradán Marianna és Dakó Sarolta vállalta. A pontos pályázati tervet (röviden összefoglalva) szeptember 20-ig elküldik a vezetőségi tagoknak.
 3. Napirendi pont: Lukovich Péter és Télessy István beszámolnak a Chinese Society of Parenteral and Enteral Nutrition kongresszusáról
  A hatalmas létszámú kongresszuson 16 párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Lukovich Péter és Télessy István 2-2 előadást tartott a MediFood felkérésére. A Társaság levélben kíván köszöntet mondani a cégnek.
  Az új ismeretek szerzése mellett cél volt a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fejlesztése. Felvetődött egy angol nyelvű kerekasztal-beszélgetés szervezése a jövő évi MMTT kongresszuson, mely során a világ minden tájáról érkező szakemberek számolnának be a saját táplálásterápiás gyakorlatukról.
 4. Napirendi pont: Az idei kongresszusi programban való módosítások megbeszélése
  A módosítási javaslatokat Sahin Péter és Lukovich Péter feljegyezte, a módosítást lebonyolítják. A végleges program ezután felkerül a honlapra.
 5. Napirendi pont: A Társaság honlapja
  Sahin Péter elmondja, hogy a honlap jelenlegi üzemeltetőjével való együttműködés nehézkes, a honlap nem működik megfelelően, ezért felmerül a Promenáde leváltása. A Promenade és a Lukovich Péter által ajánlott új cég árajánlatait előkeresi, körbeküldi a vezetőségi tagoknak, akiknek javaslatait várja arra, hogy legyen-e új honlap, illetve hogy ki gondozza a honlapot (a cég vagy a vezetőség egy tagja).
 6. Napirendi pont: Tagdíjak
  Sahin Péter felveti a jelenlegi tagdíjak emelésének ötletét, melyre egy ellenszavazat érkezik Lukovich Péter részéről. Az új tagdíj orvosoknak 5000 Ft, szakdolgozóknak 3000 Ft lenne.
 7. Napirendi pont: ESPEN
  Tamási Péter tolmácsolja az ESPEN kérését, mely az ESPEN irányelvek nemzeti nyelvekre történő lefordítását szorgalmazza, ill. a Társaságok fordításban való aktív részvételét kéri. A vezetőségi tagok javasoljanak 5 ESPEN guideline-t, amely lefordítását szükségesnek vélik. Az ESPEN ígéri, hogy az irányelvei mobil applikáció formájában is elérhetőek lesznek.
  Továbbá szeretnék a táplálás témakörét jobban beépíteni az oktatásba, ennek céljából pályázatot indítanak ESPEN asszociált képzőhelyek létesítésére. 2019. decemberéig pályázhatnak az országok. Közös döntés értelmében egy centrumot javasolna a vezetőség 2 telephellyel: a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Szent János Kórház. Felmerült még a Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika csatlakozása, ez ügyben Sahin Péter megkeresi Veres Gábort. A centrumokban tartott képzéseken orvosok és egészségügyi dolgozók egyaránt részt vehetnek, ill. a megvalósításba célszerű lenne cégeket bevonni.
  Az elnökség korábban javaslatot tett, hogy évente egy vezetőségi tag ESPEN részvételét biztosítsa a Társaság. Az idei évben Dakó Sarolta vett részt a kongresszuson. A 2020. szeptember 19-22. között Lyon-ban megrendezett kongresszusra Sahin Péter Aradán Mariannát javasolta, a jelenlévők elfogadták a javaslatot.
 8. A vezetőségi ülésen szó esett továbbá a feladatok felosztásáról a vezetőségi tagok között annak érdekében, hogy mindenki hozzájáruljon Társaságunk gördülékeny működéséhez.
 9. Bodó Gabiella javasolt kiegészítés, amit a vezetőségi ülés után küldött el email-en:

Az emlékeztető 7. pontjához szeretném jelezni, hogy a képzőhelyek megjelölésénél elmaradt a  klinikai gyógyszerészeti szempontok figyelembevétele. Egyre nagyobb hangsúlyt kap nem csak a parenterális táplálás,  hanem az enterális táplálások során a gyógyszeres interakció ( ESPEN) is. Ennek folyamatos vizsgálatára nyomon követésére is szűkség van. Mindezek  alapján szükséges a klinikai gyógyszerészeti szemlélet ,vagyis beteg ágy melletti gyógyszerészi tanácsadás végzése stb.

Javasolnám, hogy a táplálás terápia képzőhelyek létrehozásánál figyelembe kell venni, hogy milyen a klinikai gyógyszerészi tevékenység mennyire aktív. A felsorolt intézmények klinikai gyógyszerész szakmai szempontból nem tartoznak a referenciák közé, nincs beteg ágy melletti gyógyszerészi tevékenység, nincs parenterális infúzió készítés.

Az Europai Kórházi Gyógyszerészetnek két  képzőhelye van Magyarországon a Péterfy kórház és a miskolci Megyei kórház és örömmel mondhatom a Péterfyben a klinikai gyógyszerészek foglalkoznak táplálás terápiával gyógyszeres interakciókkal Miskolcon pedig még van parenterális infúzió készítés is, de most már megemlíthetem a  Szegedi Egyetemet is, mert mindkét tevékenységet végezzük.

Bp., 2019. 09.24.

Dakó Sarolta, Sahin Péter

Partnerek

Menü