Az MMTT vezetőségi ülése 2023. szeptember 28.

 

Az MMTT vezetőségi ülése 2023. szeptember 28.
EMLÉKEZTETŐ

Résztvevők (személyesen):
Tomsits Erika, Pálfi Erzsébet, Tamási Péter, Télessy István, Máttyus István, Sahin
Péter, Nardai Gábor, Dakó Sarolta

Bekapcsolódtak (online/telefonon): Schäfer Eszter, Horváth Miklós

1. Napirendi pont: MMTT 2023 évi kongresszusa

Sahin Péter tájékoztatta a vezetőséget, hogy a végleges program elkészült, azt a honlapon is
megjelentetjük. A programot a vezetőségi tagok-szekcióelnökök pontról-pontra áttekintették
és rendben találták. A távollévő szekcióelnökökkel az egyeztetés az ülés előtt megtörtént,
további egyeztetés nem szükséges. A programban a továbbiakban változás nem lehetséges.

A szervező cég elküldte a költségvetés tervezetet, amelyet a vezetőségi tagok is megkaptak.
Természetesen a végleges számok a jelentkezők, résztvevők létszámától függően
változhatnak. A költségvetéssel kapcsolatban érdemi észrevétel nem volt.

2. Napirendi pont: ONCA

Télessy István és Tamási Péter beszámolnak az MDOSZ vezetőjével, Szűcs Zsuzsanna Elnök
Asszonnyal az ONCA (Az Optimal Nutritional Care for All) programmal kapcsolatban történt
egyeztetésről, bemutatják a Malnutrition Awareness Week (MAW) kampányra célzott hazai,
rövidtávú (idei) és az MMTT-t érintő feladatokat.

3. Napirendi pont: Beszámoló az ESPEN 2023 évi kongresszusáról

A Lyon-ban megrendezett kongresszuson az MMTT részéről hivatalosan Schäfer Eszter és
Tamási Péter vettek részt. A Council meeting-en elhangzott beszámoló alapján a magyar
aktivitás az ESPEN-ben alig kimutatható (aktív tagság létszáma, részvétel a rendezvényeken),
magyar előadó a kongresszuson nem volt, a bemutatott poszterek között 2 magyar volt. Jó
lenne ezen változtatni, ezért is fontos az alapkurzuson való rendszeres részvételünk, illetve a
Nutrition Day-be való aktív bekapcsolódás.

Ennek kapcsán az elnökség határoz arról, hogy támogatja az idei, Tallinn-i alapkurzusra
jelentkezőket, amennyiben azok a jelentkezési feltételeknek megfelelnek (35 év alatti
életkor, MMTT tagság, angol CV benyújtása, részvétel a 2025-ös hazai alapkurzus
szervezésében). Mivel a jelentkezési határidő három nap múlva lejár (október 1-e) és a
kurzus meghirdetésére (az elnökség hibájából is) késve került sor, ezért a formális
pályáztatástól eltekintünk és a vezetőségi tagoknál jelentkező érdeklődőkből a feltételeknek
leginkább megfelelőket választjuk ki. Az érdeklődő kollégák közül lehetséges jelöltek:
Zahariev Olga (Semmelweis Egyetem), Demeter Dóra (Honvéd Kórház), Bacsó Sára
(Semmelweis Egyetem). A véglegesen elfogadott jelöltek számára az MMTT a részvételi díj
kifizetését (200 euró) vállalja. Az utazási-szállásköltségek támogatására más lehetőség is
felmerült, így erről később egyeztetünk.

A vezetőségi ülés után kialakult pályázati szempontok és döntés (utólag, dokumentációs
céllal beemelve)

MMTT tag (tehát nem most jelentkezik tagnak) – 1 pont
35 év alatti – 1 pont
Vállalja, hogy segít a 2025-ös alapkurzus megszervezésében és lebonyolításában – 1 pont
Vállalja, hogy előadást tart a webinaron – 1 pont
A laikusoknak szóló rövidített változat elkészítését is vállalja/segít benne – 1 pont

A 3 legtöbb pontot kapó versenyző mehet idén, aki nem fér be, az jövőre, vagy akár az Adria
Club továbbképzésére is mehet.

Támogatott pályázók: Demeter Dóra (Honvéd Kórház), Zahariev Olga (Semmelweis Egyetem)

A következő ESPEN Council meetingre (Nizza) Tamási Péter és Schäfer Eszter is mennének. A
vezetőség döntése alapján mindkettőjük utazását az MMTT támogatja.

4. Napirendi pont: Beszámoló az OPT guideline-ról

Sahin Péter tájékoztatja a vezetőséget, hogy irányelv kérelem beadása egyelőre formai okok
miatt nem történt meg. Az irányelvhez kapcsolódó szakmai közlemény kézirata is még
készül.

Horváth Miklós (OPT guide): az irányelv és a szekció munkája is lassan halad, viszont a guideba
bekerül a gyerekellátás is (Máttyus, Tomsits).

Felmerült az igény, hogy további oktató videók is készülhetnének, növekszik a betegaktivitás
is (csoportok). A kongresszuson is felvethetjük, hogy mire lenne igény, kik vennének ilyen
tájékoztató munkában részt.

Regiszter: a reális megoldás a Pironi-táblázat használata, védett körben való megosztása
lenne a centrumok között. A probléma, hogy ki viszi fel az adatokat (rezidens, medikus,
szakdolgozó, …). A jelentést évente kell elküldeni. Ezzel kapcsolatban Sahin Péter javasolja,
hogy az adatbevitelnek legyen mindig egy határideje, különben elkésik, megcsúszik.

Kongresszusi kerekasztal: késve állt össze a program, nem is tudnak minden központból
eljönni, pedig fontos lenne felmérni-bevonni a vidéki centrumot is.
A társszakmák felé is nyitni kell (pl. sebészet, onkológia). Sebészeti kongresszuson szó is lesz
OPT-ről!

5. Napirendi pont: Nutrition Day

Nardai Gábor beszámol, hogy az ESPEN kongresszuson tartott koordinátori ülésen örömmel
fogadták a magyar aktivitást. Tájékoztattak a tudományos együttműködés számos
lehetőségéről, az adatok tudományos felhasználásának lehetőségeiről.

A felhívás megjelent a Magyar Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaság honlapján, az
MMTT hírlevelében, Schäfer Eszter segítségével gasztroenterológiai fórumokon és személyes
meghívások által is számos kórházi osztály értesült a lehetőségről. Az első visszajelzések
alapján sok intenzív osztály és egyre több belgyógyászati, sebészeti osztály is csatlakozni fog
a felméréshez. Október elején újabb körlevelet küldünk ki, illetve az MMTT kongresszusán is
tervezünk egy Nutrition Day állomást, a rendezvény népszerűsítése céljából.

Pálfi Erzsébet jelezte, hogy több dietetikus hallgató tud menni azokra az osztályokra, ahol
erre igény van.

6. Napirendi pont: Egyéb

Pálfi Erzsébet beszámol arról, hogy a Semmelweis Egyetemen nem sikerült elérni, hogy
induljon Szakdietetikus képzés. Rektori támogatás nélkül nem foglalkozik vele a
minisztérium, így egyelőre nem indul ilyen képzés.

Az MMTT vezetősége szerint a társaság csak közvetetten érintett a kérdésben, így hivatalból
ezzel nem foglalkozhat.

Sahin Péter jelzi, hogy azok a dietetikusok, akik a megjelent új magyar ajánláson dolgoztak,
szerzőként sajnos nem kerültek feltüntetésre. Ez utólag nem módosítható, de a társaság
ezúton is köszöni Pálfi Erzsébet és Dakó Sarolta munkáját és törekszik ennek a mulasztásnak
a javítására.

A következő MMTT vezetőségi ülés időpontja: 2023.11.30. 18:00
Nardai Gábor, Sahin Péter

Partnerek

Menü