Együttműködő szakmák által nyújtott támogatások a klinikai táplálásban

Célunk: A Kórházi Táplálási Team kialakítása volt, annak érdekében, hogy az interdiszciplinális szakmák együtt működése megvalósuljon a klinikai táplálás rendszerének működtetéséhez.


Célcsoportunk:
Azon betegek köre, akik betegségükkel összefüggő alultápláltságban szenvednek, vagy annak kockázata áll fenn.


Módszerünk:
Az enterális, parenterális táplálás iránti igény felmérése kórházszinten, gazdasági, humánerőforrás, szakmai helyzet és lehetőségek felmérése. Klinikai táplálás elemeinek azonosítása, ezek alapján a rövid-távú, hosszú távú feladatok meghatározása, elosztása.


Eredmények: 
Több év előkészítési munkálatai után az elmúlt két évben a Kórházi Táplálási Team megalakult, tápláltsági állapot szűrés intézeti szintű, konzíliumok lehetőségét megteremtettük, gazdálkodási folyamatok kontrolálásához az adatgyűjtést megszerveztük, tápszerek, tápoldatok költségét a havi gyógyszerköltségektől elkülönítettük, rendszeresen tartunk előadást, szervezünk továbbképzést. Protokollok fejlesztésében, oktatási anyagok kidolgozásában, az otthoni parenterális táplálás megszervezésében folyamatosan veszünk részt.


Következtetések: 
A Kórházi Táplálási Team megalakulásával és működésével intézetünkben a tápláltság szempontjából veszélyeztetett betegeket jóval hatékonyabban tudjuk nyomon követni, ellátni, a szűkülő anyagi erőforrások felhasználása, elosztása kontrollált körülmények között a gazdálkodást elősegítette, több beteg juthat hozzá, időben a szükséges tápláláshoz.

Partnerek

Menü