Emlékeztető a 2014. december 3-i vezetőségi ülésről

Résztvevők: dr. Tomsits Erika, dr. Újhelyi Enikő, Kegyes Réka, Török Éva, dr. Kömíves Csilla, dr. Tamási Péter, dr. Nagy Béla, dr. Sahin Péter

Hiányoznak: dr. Harsányi László, dr. Télessy István, dr. Csapó Zsolt

A felügyelő bizottság vezetőjének írásban javasolta Télessy István Dárdai Ernőt, illetve tagjainak javasolta Dr. Nagy Katalint és dr. Nemes Nagy Annát. A felügyelő bizottság tagjai a feladatot elvállalják. A megjelent vezetőségi tagok a javaslatot egyhangúlag megszavazták.

Az elnökség választása kapcsán dr. Nagy Béla továbbra is dr. Tomsits Erikát javasolta elnöknek.

Az elnökjelölt ismertette programját:

  • A vezetőségen belüli csapatmunka erősítése
  • A szakmai kapcsolat bővítése a társ szakmákkal (háziorvos, onkológus, neurológiai, psychiátria szakmákkal)
  • A dietetikai–ápolási szakmai irányelv kidolgozása, melynek motorja a vezetőség dietetikusai lehetnének
  • A táplálás terápia oktatás javítása graduális és postgaraduáis formában  Általános Orvos Karon, Egészségtudományi Karon (ETK-n Dietetikai Tanszékkel szoros együttműködésben az oktatási program áttekintése, frissítése, igényeknek megfelelően átalakítása, ÁOK szabadon választható kreditet érő tantárgy címváltoztatása, ápolók táplálásterápiában való jártasságának lisence vizsgával és jogosítvánnyal történő elismerése , együttműködés a képzésben és a kövtelmény rendszerben Fiegler Professzor Aszsonnyal PTE)
  • OPT-vel kapcsolatos folyamatban lévő témák (HBCS és TVK, TVK és finanszirozás szükséges módosításai, nyugati országfél bekapcsolása.

Dr. Tomsits a program végén elmondta, hogy csak úgy vállalja a feladatot, ha az elnökség csapatmunkában fog , tud tevékenykedni, ezért  elnöksége idején Sahin dr. biztosan titkárként tevékenykedhet, illetve a másik titkár személyében egy tapasztalattal bíró, a társaság ügyeiért tenni akaró és egyéb elfoglaltságai mellett is tenni tudó másik titkárral például dr. Nagy Bélával tud együttdolgozni.

Több javaslat nem érkezett. Az elnökség személyeire vonatkozó szavazás módjáról történt először döntés. Nyílt szavazás mellett hatan voksoltak, titkos szavazást egy vezetőségi tag tartott szükségesnek, egy tag tartózkodott a szavazástól.

Nyílt szavazással történt szavazás során 7 igen és egy tartózkodás mellett, dr. Tomsits Erikát elnöknek választották.

Tomsits Erika javaslatára Dr. Sahin Péter és Dr. Nagy Béla titkárrá történő megválasztása történt, egyhangú szavazással. dr. Nagy Béla ügyvivő és dr. Sahin Péter tudományos titkári feladatokat lát el.

Az MMTT egy taggal képviseltetheti magát az európai Klinikai Táplálási Társaság Bizottságában (ESPEN Council). Az eddigi tevékenysége elismeréseként is,  a következő négy évre dr. Tamási Péter-t a vezetőség egyhangúan delegálta az ESPEN Council tagjainak sorába.

2015. éves MMTT kongresszussal kapcsolatos néhány sürgető fealadat közül dr. Nagy Béla felhívta a figyelmet, hogy az éves kongresszus és továbbképző tanfolyam előakkreditálásához január 15-ig szükséges a program és az előadók megnevezése.

Dr. Sahin Péter azon javaslatát, hogy az MMTT kongresszusok helyszínét a következő négy évre az Ózon Hotelben próbáljuk megtartani, a vezetőség egyhangúlag elfogadta, valamint szintén egyhangú döntés született arról, hogy a 2015. évi kongresszus időpontja október 15-17. legyen. A meghívott külföldi vendég a perioperatív táplálással kapcsolatos témában prof. dr. Stanislaw  Klekk legyen, illetve a Mis&Bos cég készítsen költségvetési tervet a kongresszussal kapcsolatban és még januárban terjessze a vezetőség elé. Illetve kezdjen tárgyalásokat az Ózon Hotellel egy hosszabb távú együttműködés feltételeiről.

A kongresszus főbb témái: Elhízott betegek táplálásterápiája, Tumoros betegek táplálásterápiája, a szarkopénias és cachexias állapotok megelőzése és kezelése. Neurológiai betegek táplálásterápiája.

Honlapon figyelemfelhívás olvasható az ESPEN Block tagsággal kapcsolatban, a tavalyival mindenben megegyező feltételekkel.

Budapest, 2014. December 6.
Dr. Sahin Péter
MMTT titkár

Partnerek

Menü