Emlékeztető a 2015. január 21-i vezetőségi ülésről

Szavazati joggal jelenlévők: dr. Tomsits Erika, dr. Újhelyi Enikő, Kegyes Réka, Török Éva, dr. Tamási Péter, dr. Nagy Béla, dr. Télessy István, dr. Csapó Zsolt,  dr. Sahin Péter,
dr. Kőmíves Csilla
Hiányzók: dr. Harsányi László
Meghívott: dr. Dárdai Ernő

Programpontok:

 1. A Block membership-hez tagdíj befizetésével legkésőbb 2015. január 26-ig lehet csatlakozni. A minimum szükséges 10 fő már befizetett. Az eljárás további és formai részét Télessy doktor intézi.
 2. MMTT 2015. évi kongresszusa
  – Az abstractok beküldési határideje: a 2015. évi MMTT Kongresszusra az absztraktok beadási határidejét egyhangúlag 2015. június 30-ára módosítjuk. Az ESPEN  block tagságunk  kapcsán lehetőség nyílik az angol nyelven beadott  abstractok elektronikus folyóiratban (Clinical Nutrition Experimental) történő megjelenésére. Az Orvosi Hetilapban a kizárólag magyar nyelven beadott abstractok is közlésre kerülnek. Fenti megjelenésekhez a leadási határidőt szigorúan tartanunk kell, így nem áll módunkban június 30-a után beérkezett absztraktot elfogadni vagy a beadási határidőt bármikor meghosszabbítani!
  – A beadás módja: az MMTT honlapján keresztül lesz mód az abstractok feltöltésére egységesített formában. A forma kidolgozására Dr. Sahin Péter honlapunk  informatikusaival  egyeztet. Itt kerül majd bejelölésre, hogy az abstract első szerzője, a későbbi előadó 35 év alatti-e, vagyis pályázhat – e a legjobb 35 éven aluli előadás díjára. A kongresszuson tevékenykedő bíráló bizottság tagjait  később jelöljük ki. Az abstractok fogadására létrehozunk egy honlapon keresztül elérhető e-mail címet: absztrakt@mmtt.hu címmel.
  – Kongresszusi tudományos bizottságot hoztunk létre. A bizottság feladata az abstractok bírálata illetve döntés azok elfogadásáról. Tagjai: Dr. Újhelyi Enikő, Kegyes Réka, Dr. Tamási Péter, Dr. Nagy Béla, Dr. Télessy István, Dr. Csapó Zsolt, Dr. Sahin Péter.
 3. Az MMTT éves tagdíj befizetésének gyakorlatával kapcsolatban az a módosító javaslat merült fel, hogy annak ideje szigorúan január 31-e legyen, illetve az éves  kongresszuson rendezett tagdíj  drágább legyen, de a javaslat  2 mellette (Dr. Télessy, Dr. Csapó) 9 ellene szavazattal elvetésre került.
 4. 2015. évi MMTT Kongresszus programjához hozzászólás nem volt, felkerül a honlapra.
 5. 2015. évi MMTT Kongresszuson külföldi meghívott előadónak előző vezetőségi gyűlésen Dr. Stanislaw Klekk-et választottuk. Idén több külföldi előadót nem hívunk. Jövőre Dr. Zeljko meghívása mellett döntöttünk. Felkérjük, hogy tegyen javaslatot a jövő évi Kongresszus egyik fő témájára, amiről egyúttal elő is ad majd. Dr. Tamási tartja vele a kapcsolatot.
 6. Gazdasági Ügyek:
  – 2014. évi Kongresszusról készült elszámolást egyhangúlag elfogadtuk, és úgy döntöttünk , hogy a Mis&Bos rendezvényszervező céggel történő kongresszusi elszámolás során a rendezvényszervezés szerződésben megállapított díját (összeg+áfa)  a Mis&Bos által benyújtott számlája ellenében fizessük.
  – 2015. évi Kongresszusra tett árajánlatukat a következő vezetőségi gyűlésen tárgyaljuk meg, tekintettel, hogy kiegészítések szükségesek: létrejön-e az Ózon Hotellel a hosszú távú együttműködés; ha igen, milyen feltételekkel és az MMTT részéről milyen kötelezettségekkel; Lifestyle Hotel biztosít-e elegendő számú szobát, illetve milyen feltételekkel, stb.
 7. Következő vezetőségi gyűlés időpontja: 2015. március 11. 15:00 óra.
 8. Az elmúlt években az MMTT évi konferenciáján film készült. Megállapodásunk szerint az idei konferencián (2015), a megszokott formátumban ilyen nem készül. Más formátumban (előadások rögzítése) még lehet, hogy igen, ezzel kapcsolatban a döntést elnapoltuk.
 9. A Hotel Ózonnal és a Lifestyle-lal történt megbeszélés eredményéről 2015. március 11-én Nagy Béla számol be. Pénzügyi tanácsadói cég  (Profi-T) Nagy Bélával és a Mis&Bos-al együtt a 2015. évi konferencia költségvetési tervét elkészíti.  A terv elkészítésekor azt a vezetőségi döntést kell figylembe venni, hogy az elfogadott költségvetési terv egyetlen tételénél sem engedhető meg   20% -nál nagyobb eltérés az elszámolás során.
 10. A 2015. évi konferencia kulturális programja, a vezetőség határozata alapján Karády est lesz, melyet az aznapi vacsorát követő időpontra kell kitűzni.
 11. Az elnök asszony legkésőbb április 15-ig aláírja  a kongresszust szervező cég és az MMTT közötti, a 2015. évi MMTT konferencia lebonyolítására vonatkozó megállapodást. Az előkészítő megbeszéléseken  részt vesznek: Tomsits Erika, Nagy Béla, Tihanyi Barbara és Vass Rózsa.
 12. Egyelőre az érvényben lévő szerződésünk szerinti árakkal marad  a PROFI-T a pénzügyi, könyvelői és adótanácsadói cégünk. Egy későbbi változtatás szükségességéről az ügyvivő titkár előterjesztésében, megfelelő tartalmi, formai és időpont szempontok figyelembe vételével döntünk.
 13. A tápláltsági állapot szűrésére vonatkozó szakmai irányelv kidolgozásához szükséges feltételek részleteinek megbeszélésére került sor. Kegyes Réka és Török Éva a feltételrendszer, illetve a szakmai irányelv kidolgozáshoz szükséges partnerek bevonásáról kezdik meg az egyeztető munkát.
 14. Az  MMTT dietetikus képzésben való részvétele, a megfelelő tematika kidolgozásának megbeszélése szükséges Pálfi Erzsébettel. A megbeszélésen a társaság részéről Tomsits Erika, Tamási Péter és Sahin Péter vesz részt.

Partnerek

Menü