Felnőtt, krónikus bélbetegek Otthoni Parenterális Táplálása: egy centrum négy évtizedes fejlődésének története

A dán szerzők egy nagy – intestinális megbetegedésben szenvedők Otthoni Parenterális Táplálásában (OPT) hazájukban és világszerte is pioneernak számító és élen járó- centrum 1970 és 2010 között OPT-ben részesülő betegeinek epidemiológiai adatait dolgozták fel. Az vizsgálati elrendezésnek köszönhetően betekintést nyerhetünk a központban az elmúlt évtizedekben OPT terén végbement drámai fejlődés folyamatába, eredményeik révén pedig egyrészt demográfiai áttekintésre nyílik lehetőség, másrészt útmutatásul szolgálhatnak más központok és országok terápiás tevékenységéhez is.

Eszközök és módszerek

A szerzők nem győzik hangoztatni szerencséjüket, hogy a dán egészségügyi rendszer részesei lehetnek. Nem csak azért, mert az jól finanszírozott és az állami rendszerben a betegeknek a legmagasabb szintű ellátáshoz van hozzáférésük olyan centrumokban, ahol tapasztalt szakemberek tevékenykednek, hanem azért is, mert az ország kis mérete, átlátható számú lakossága és a jó kórházak közti kommunikáció lehetőséget teremtenek országos szintű adatbázisok létrehozására. Így történt akkor is, amikor 1970-ben az első parenterálisan táplált dán beteget hazaengedték a koppenhágai Rhigospitalet kórházból, majd létrehozták a betegek követésére az ún. Copenhagen IF (intestinal failure) web-alapú adatbázist, a kórházban pedig OPT centrum alakult ki.

Jelen tanulmánynál a szerzők ennek az adatbázisnak az 1970-2010 közötti adatait
dolgozták fel ESPEN irányelvek szerint. Figyelembe véve többek között a kórházi felvétel idejét,
az első centrál vénás kanül típusát, behelyezésének-, a táplálás megkezdésének-, a
hazabocsájtásnak az idejét, az alapbetegséget, patofiziológiai okokat, vagy a maradék bél hosszát és típusát. Továbbá, hogy ki vizsgázott az aseptikus katéter kezelésből, nurse segítsége milyen
mértékben lett igénybe véve, a szövődmények idejét, számát, a haláleseteket, az OPT nélküli napokat, a kontroll vizsgálatokon felmerülő egyéb fontos információkat.

Eredmények

1. Az OPT-ben részesülő betegek számbeli mutatói 1970 és 2010 között összesen 508 OTP beteget gondoztak a koppenhágai centrumban. A nemek közti megoszlásban nem mutatkozott szignifikáns különbség. A betegek átlagos életkora az OPT indításakor 53.9 volt, ám az utolsó két évtizedben az átlagéletkor növekedését figyelték meg. A kezelésben részesülő betegek számát vizsgálva azt találták, hogy, az minden évtized végére megduplázódott az előző évtized végéhez képest. Továbbá míg az új betegek száma a ’70-es években 1 beteg/év volt, addig a ’80-as években ez a szám> 1 beteg/hónapra növekedett, majd a 2000-es években elérte> 1 beteg/hét nagyságot.
1970 és 2010 között az 508 OPT beteg közül 211 hunyt el (42%), tendenciózusan minden évtizedben összességében többen, mint a megelőző tíz évben (alapbetegség n=83, társbetegség n=69, de novo malignitás n=16, gyógyszer abúzus n=12, postoperatív komplikációk n=5, ismeretlen ok n=2). A szerzők összesen 24 esetben számoltak be OPT következtében bekövetkezett halálról (sepsis n=10, IF asszociált máj elégtelenség n=12, CVC trombózis n=1).
Az OPT-nek tulajdonítható átlagos mortalitás így 0.014 haláleset/év, mely a négy évtized alatt
azonban csökkenő tendenciát mutatott.
Az OPT elhagyása 124 beteg (24%) esetében volt lehetséges. A betegek felénél ez (12%)
a bél anatómia sebészi helyreállítását követően a visszanyert autonóm funkciók révén volt
lehetséges a műtétet követő 124. OPT napon. Nagyjából ugyanekkora volt (11%) a spontán bél adaptációt mutató betegek száma is, náluk ez átlagosan a 330. OPT napon. 3 beteg pedig PEG-et kapott.

2. Katéterek és a parenterális táplálásban (PT) illetve OPT-ban eltöltött napok száma
A vizsgált időszak alatt összesen 2191 centrál vénás katéter implantáció történt (75.8%
tunnelizált, 24% nem-tunnelizált, 0.2% PAC), melyek közül a tunnelizált katéterek tették ki az
összes katéter nap 97%-át, esetükben 205 nap volt az átlag. A leghosszabban működő katéter 12.3 évig volt bent.
A katéter implantációtól a kórházból történő emisszióig átlagosan 38 nap telt el, mely nem
változott szignifikánsan a vizsgálatba eső évek alatt. A betegek több mint fele saját maga látta el a katéter körüli teendőket, egy kisebb részüknél a hozzátartozó tanulta meg ezeket, míg a betegek
41%-nál volt szükség otthoni táplálási nővér segítségére. Előbbi esetekben kevesebb kórházban eltöltött napot és fiatalabb életkort regisztráltak, mint utóbbiakban.
A betegek átlagosan 519.5 napig részesültek OPT-ben, 44% <1 év, 43%> 2 év, 10%> 10
év és 3 beteg pedig> 25 évig szorult OPT-re. Közülük azonban nem mindem beteg igényelte
folyamatosan a parenterális táplálást. Továbbá a tanulmány fontos felismerése, hogy az átlagos OPT időtartam szignifikánsan csökkent a negyven év alatt.

3. A betegek megoszlása az alapbetegség, patofiziológiai- és RBS klasszifikáció alapján
Malignus alapbetegség vezetett az OPT megkezdéséhez a legtöbb (n=149) páciens
esetében, 144 betegnél IBD talaján, 105 esetben nem IBD-hez és nem rákhoz kapcsolódó hasi
sebészeti beavatkozás szövődményeként, 74 betegnél mesenteriális vasculáris betegség, végül 36 esetben pedig egyéb intestinális megbetegedés kapcsán vált szükségessé a parenterális táplálás. Az alapbetegségek megoszlása azonban az egymást követő évtizedekben változott. Míg az 1970-1990 közötti időszakban az IBD-s betegek domináltak, addig az OPT tumoros betegeknél történő ’70-es évek végére tehető bevezetésétől ezen pácinesek száma folyamatos növekedést mutatott és hasonló tendenciát vettek észre a nem tumoros, nem IBD-s beteg populációnál is.
Patofiziológiai csoportosítás szerint az OPT betegek 60% rövidbél-szindrómás (RBS) volt,
mely nem meglepő, figyelembe véve, hogy 90%-nál bél rezekció előzte meg a táplálási programba való bekerülést. Ezeknél a betegeknél a maradék vékonybél hossza átlagosan 100 cm volt, és csak kevesebb, mint a betegek felének maradt 50%-nál több működő vastagbele. A RBS mellett kiterjedt nyálkahártya megbetegedés (13%), intestinális dismotilitás (11%) vagy fisula (3%),
továbbá mechanikai elzáródás (82%), végül egyéb betegségek kombinációja (11%) vezetett a
belek funkcióvesztéséhez. A kóroki tényezők megoszlásában és az egyes csoportok esetén az OPTban eltöltött napok számában a vizsgálati idő alatt szignifikáns változás nem volt regisztrálható a vizsgálati idő alatt. Utóbbi a RBS betegek esetén volt a leghosszabb (összes nap 64%). Ebben a
betegcsoportban a RBS altípusai szerint is vizsgálták a megoszlást: 81% jejunostoma, 15%
jejunocolicus anastomosis, 4% jejunoileocolicus anastomosis került kialakításra.
A jejunostomával élők aránya az utolsó évtizedben szignifikáns emelkedést mutatott, továbbá azt is megfigyelték, hogy az OPT-ban eltöltött napok száma szignifikánsan rövidebb a jejunostomával élők esetében, összehasonlítva a jejunocolicus anastomozissal élőkével.

Összefoglalás

A vizsgálat eredményeit összegezve megállapítható, hogy míg a ’70-es években OPT-ban
elsősorban az önmagukat „managelni” tudó, fiatal felnőtt IBD-s betegek részesültek, addig az
elmúlt évtizedekben a nem IBD-s, tumoros és egyéb sebészeti beavatkozás szövődményeként
RBS-sá vált, a táplálásban inkább segítségre szoruló, idősebb betegek váltak dominánssá. Mindezen változások ellenére azonban, úgy tűnik, hogy a vizsgálati periodusban az OPT-hoz
köthető halálozás csökkent.

Az OPT-ban részesülő betegek száma exponenciálisan növekedett az utóbbi négy évtizedben. Sőt, mi több, 2009-ben, a vizsgálat befejezésekor, a növekedési ráta még egyáltalán nem érte el plató szakaszát, mely több dologra is enged következtetni. Egyrészt, hogy a dán szakemberek felismerték, hogy a beteg – kortól, alapbetegségtől, bél anatómiától függetlenülreferálása parenterális táplálási centrumnak nem egy lehetséges opció, hanem jogos kötelezettségük. Másrészt, hogy megfelelően kivitelezett, akár élethosszig tartó OPT-vel a betegek hosszútávú túlélési esélyei számottevően javulnak. Harmadrészt, hogy az OPT-ben részesülő betegek számának további növekedése várható, mely további (a dánok példájánál maradva) jól szervezett, átgondolt felnőtt és gyermek centrumok létrehozásának fontosságára hívja fel a figyelmet.

Végül az OPT területén végbement fejlődést, az elért igen pozitív eredményeket, a betegek
növekvő számát figyelembe véve a szerzők az OPT-ben részesülő bélbetegek más, idült szervelégtelenségben szenvedő betegekével egyenértékű elfogadás és támogatás fontosságát hangsúlyozzák.

Home Parenteral Nutrition in Adult Patients With Chronic Intestinal
Failure:The Evolution Over 4 Decades in a Tertiary Referral Center
Elérhetőség: http://pen.sagepub.com/content/early/2016/06/20/0148607116655449

Partnerek

Menü