MMTT és ESPEN tagság 2019-re

Felhívás

Az European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN) tagszervezeteként a Magyar Mesterséges Táplálás Társaság (MMTT) is jogosult tagjainak az európai társaságban „Blockmembership”-et, azaz speciális (kedvezményes) társasági tagságot felajánlani.

A „Blockmembership” a tagszervezetek tagjainak kedvezményes ESPEN-tagsági díj fizetése mellett (egyéni orvosi tagdíj: 120 Euro/év, Blockmembership 90 Euro/naptári év, de 1986 után [32 éves kor alat; Junior] és 1953 előtt születettek [65 év fölött; Senior] csak 40 Euro/év) teszi lehetővé a tagsággal járó kedvezmények (20% kedvezmény az ESPEN- kongresszusi és változó kedvezmények továbbképzési részvételre, a „Clinical Nutrition” folyóirat valamint az „ESPEN Newsletter” rendszeres megküldése, a honlap tagság számára fenntartott részeinek látogatása, beleértve a továbbképzési archivumot és az ESPEN elektronikus folyóiratait is, pályázatokon való részvétel, stb.) igénybevételét.

Ezzel az ESPEN az egyes országok tagszervezeteiben tagsági díjat fizető szakemberek kettős tagságát támogatja. Ezért „Blockmember”-ré csak a tagországi szervezet tagsági igazolásával és együttes bejelentésével válhat valaki.

Az MMTT valamennyi tagjának lehetővé teszi, s megszervezi a „Blockmembership” tagsági viszonnyal történő csatlakozást az ESPEN-hez.

Ennek folyamata a következő:

  1. Az MMTT hirdetés formájában a tagság tudomására hozza az ESPEN- „Block- membership” jellemzőit és az európai társasághoz ilyen módon történő csatlakozás feltételeit. A „Blockmember” minden, az ESPEN egyéni tagját is megillető, fent már részletezett kedvezménnyel rendelkezik, de az európai Társaság ügyeiben történő szavazás és funkcióvállalás egyéni joga nem illeti meg, ezt a jogot a tagországi delegátus (Council Member) révén gyakorolhatja
  2. Akik élni kívánnak e lehetőséggel, azok részére az MMTT a „Blockmember”-ek listás bejelentését és az európai társasági tagdíjak begyűjtését, majd egyösszegű átutalását vállalja
  3. A nemzeti tagszervezetnek a blokk-tagokat az ESPEN-hez határidőre be kell jelentenie. Ezért 2018. december 31-ig mindazok, akik „Blockmembership”-et kívánnak szerezni, jelezzék szándékukat MMTT-hez, az MMTT és az ESPEN „Blockmembership” adott évre vonatkozó tagdíjbefizetési kötelezettségének teljesítésével együtt. A hazai tagsági díjat a Társaság OTP-nél vezetett 11709002-20520342-00000000 számú számlájára kérjük forintban fizetni, az ESPEN tagságit pedig az MMTT HU65 1176 3093 1564 3887 00000000 számú euró számlájára várjuk, euroban. (A hazai tagsági díj 3.000 Ft orvosnak-gyógyszerésznek és 2.000 Ft minden más egészségügyi dolgozónak)

Kérjük a jelentkezéshez szükséges adatokat (név, titulus [prof., Dr., Ms., Mr.], szakmakategória [orvos, gyógyszerész, dietetikus, ápoló, stb.], születési dátum, e-mail cím, „user-name”, lakcím – vagy ahova a Clinical Nutrition lapot küldeni kérik – és telefonszám) a fenti határidőig MMTT-hez (telessyist@vnet.hu vagy fax: 0628-504 061) szíveskedjenek eljuttatni. A Blockmembership befogadásról az ESPEN a tagokat személyes e-mail üzenetben értesíti, általában február folyamán.

Bíztatjuk tagjainkat és a Társaságunkhoz újonnan csatlakozókat arra, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mely nemzetközi szakmai kitekintésre ad nagyobb lehetőséget.

Az ESPEN rendes vagy speciális egyéni fizető tagjává válni az ESPEN honlapján (www.espen.org) található útmutatás alapján lehetséges, blockmembershipet viszont csak a nemzeti társaságokon keresztül lehet szerezni.

Partnerek

Menü