Nyolc év tapasztalata a PEG szonda

A percutan endoscopos gastrostomán (PEG) át megfelelően táplált betegek hosszabban élnek, mint amennyi ideig a behelyezett szonda kielégítően funkcionál. Hogy mikor kell a PEG-et kicserélni és, hogy milyen szondára kell cserélni arra vonatkozóan még igen kevés irodalmi adat ismert. A gyártók sem közlik, hogy az adott szondát mikor, hogyan és milyen fajtára javasolt lecserélni. A szerzők saját intézetük 8 éves anyagát elemezték. 304 betegen végzett 363 PEG-szonda behelyezés során szerzett tapasztalatuk alapján vizsgálták, hogy mi tette szükségessé a szondacseréket és, hogy milyen szempontokat kellett figyelembe venni az új szondák kiválasztásánál. Vizsgálták, hogy az évek folyamán létrehozott „táplálási csoport” (nutritional team) és a betegeknek ill. a táplálásukban segédkezőknek beindított oktató program milyen hatással volt a hosszú-távú enteralis szondatáplálásra.


Eredmények:
Az átlagos szondaviselés 138 (1-2906) nap volt. A betegek 25%-a 30 napon belül – alapbetegsége miatt – exitált. A PEG táplálásra többnyire neurológiai indikációk miatt került sor: 247 eset (15 trauma, 169 vascularis laesio, 63 egyéb neurológiai ok). Betegeik 48%-a meghalt mielőtt a szondacsere indokolttá vált volna, de 20% megtanult per os táplálkozni és a PEG eltávolíthatóvá vált.

A PEG cserék okai: kicsúszás 28%, szondasérülés és eldugulás 25%, Candida albicans infectio 16%, csorgás a szonda mellett 7%, egyéb 7%. A szóbeli és írásos plusz videó tájékoztató bevezetését követően 30%-al csökkent a problémái miatt kórházba visszakerülők száma.

Következtetés: Hogy milyen típusú szondára kell lecserélni a bennlévőt azt alapvetően a klinikum határozza meg. Amennyiben sikerül kifejleszteni hosszabb élettartamú szondákat, a hosszú távú PEG-táplálás költségei csökkenthetők. A kielégítően kiképzett beteg és segítői ritkábban veszik igénybe az egészségügyieket.

Javaslat: A legtöbb PEG körüli infectio kezelhető szondacsere nélkül is, kivéve a Candida albicans okozta fertőzéseket. Nyugtalan és nem kooperáló betegek ne kapjanak se ballonnal rögzülő szondát, se button PEG-et. Ballonos végű szonda csak jól kooperáló betegbe helyezhető és az ilyen szonda a beteg otthonában is cserélhető. Button PEG munkájukat végezni képes vagy társaságba járó betegek számára ideális.

A referáló kommentárja: a magyar olvasó számára is fontos, hogy a PEG behelyezés előtt a beteg és a táplálásában segédkezők írásos ismertetést kapjanak az eljárásról. A PEG technikáját és a szükséges ápolási teendőket videofelvételen is megtekinthetik. Kérdéseikre a szondatáplálásban jártas szakszemélyzettől (nutritionist) kaphatnak választ. A beteget ellátó orvosnak küldenek egy listát, mely tartalmazza a beavatkozás előtti teendőket, a premedicatios szükségletet és a PEG behelyezés utáni feladatokat. A beavatkozást 24 órás kórházi observatio követi.

A folyóirat szerkesztősége e közleményhez vezértcikket írt:
Berger WL: There’s more to a PEG than just putting one in.
Endoscopy 2002; 34:1004-6.

Míg Angliában PEG csere esetén 62%-ban ismét PEG kerül behelyezésre, az USA-ban ezt csak az esetek 10%-ában alkalmazzák. Míg Angliában a ballonos végű tubust 2-3 havonta, addig az USA-ban csak 3-6 havonta cserélik ki. Az amerikai kolléga szerint az eltérő finanszírozás miatt az angliai és az egyesült államokbeli költségkihatások nem hasonlíthatók össze.

Az endoscoposok ma már egyáltalán nem ódzkodnak a PEG behelyezésétől, annak technikáját jól ismerik, de ha a PEG használat során súlyos problémákkal, szövődményekkel találkoznak, az negatív hatással lesz együttműködési készségükre. A szerző javaslata, hogy minden legalább 250 000 lakost ellátó kórházban működjön „enteral nutrition team”.

Referáló: Dr Taller András, ataller@pluto.gamax.hu

Koulentaki M, Reynold N, Steinke D, Tait J, Baxter J, Vaidya K, Jayesakera A, Pennington C: Eight years’ experience of gastrostomy tube management. Endoscopy 2002; 34:941-5.

Partnerek

Menü