Otthoni parenterális táplálás elszámolása

A tartós parenterális táplálásra szoruló betegek otthonukban történő parenterális táplálás finanszírozása a fekvőbeteg kassza terhére, a homogén betegségcsoportok (HBCs) besorolási szabályai szerint történik.

Kiemelt szabályok:

 • Az intézetben fekvő betegekhez hasonlóan „Adatlap” kitöltése szükséges. Az adatjelentést a különálló kúra állományban kell havonta beküldeni.
 • Folyamatos táplálás esetén is havonta történik a finanszírozás, ezért került bevezetésre az adatlap lezárását biztosító technikai jellegű kód: „23. A beteg további sorsa” mezőben a „T. otthoni parenterális táplálás”. A táplálási esemény végleges megszűnéséig ezt a kódot kell alkalmazni.
 • Az adatlapon a „3. Osztály azonosítója”, és „3/A. Szakma kódja” mezőkhöz az OPT centrum fekvőbeteg osztály azonosítóját kell írni, mely az otthoni parenterális táplálást koordinálja.
 • Az adatlapon a „19. A felvétel típusa” mezőben a „4. kúraszerű ellátás” kell szerepeljen.
 • A HBCs alsó-, és normatív határnapja megegyezik a havi táplálási események számával, így a súlyszám nem egy táplálási eseményre, hanem egy teljes hónap táplálási eseményére jutó súlyszámot tartalmazza. Egy táplálási ciklus, amelyre a HBCs súlyszáma kalkulálva van a felső határnapig tart. Újabb táplálási ciklus a felső határnap letelte után kezdődik.
Kód Megnevezés
Alsó határnap Normatív nap Felső határnap Súlyszám
300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában 10 10 14 1,97320
300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben 20 20 28 2,45540
300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben 12 12 28 1,47324
300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben 8 8 28 0,98216
300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt 28 28 28 3,11082

 

 • Mivel kúraszerű ellátásról van szó, ezért nem minden táplálási eseményre kell adatlapot kitölteni, hanem havonta egy adatlapot kell egy betegről készíteni, ami a havi táplálási eseményeket dátumonként tartalmazza. Tehát a „88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)” beavatkozás mellé 1 darabot, és a táplálási esemény dátumát kell írni, mindezt annyiszor ismételni, ahány táplálás történt. Folytató rekordra van lehetőség. (A kúraszerű ellátások kódolásának és besorolásának szabályait a 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet 13. melléklete tartalmazza.)
 • Ha az ellátási esemény nem egy teljes hónapra történik, vagy a súlyosság tekintetében változás következik be, akkor a lezárt ellátási esemény súlyszámának meghatározása részarányosan történik a táplálási napok függvényében. (az esemény lezárásakor a „23. A beteg további sorsa” mezőben a „T. otthoni parenterális táplálás”-t kell beírni.)
 • A garanciális szabály alapján, ha egy beteg a besorolása szerinti HBCs felső határnapján belül kórházi felvételre kerül, akkor a két ellátás összevonva, egy ellátási esetnek minősül. E szabály alól kivétel az otthoni parenterális táplálás. A 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 14. számú melléklete a „Határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó összevonási szabály alóli kivételek” tartalmazza az OPT HBCs-ket, ami azt jelenti, hogy nem vonódik össze a kórházi bentfekvés és az otthoni parenterális táplálás.
 • Fekvőbeteg szakellátás esetén járóbeteg szakellátás csak 06-os térítési kategóriával jelenhető (06 = fekvőbeteg részére végzett ellátás), a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5 §-a szerinti kivételeket. Az otthoni parenterális táplálás kúraállományban történő jelentése esetén a fekvő járó átfedés vizsgálata elmarad. Tehát otthoni parenterális táplálás ideje alatt szakrendelésen a 01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás térítési kategória alkalmazható, kifizetése a járóbeteg kassza terhére történik.
 • Betegségekre vonatkozó besorolási szabályok
 • Minden OPT HBCs-nél a következő besorolási szabály szerepel:
 • “A” DIAGN. ÉS “B” DIAGN. Társult betegségként ÉS “C” BEAV.”

Ez azt jelenti, hogy az „A” csoportban szereplő betegségek közül egyet „3” típusú diagnózisként (3. ápolást indokló fődiagnózis), és a „B” csoportban szereplő betegségek közül egyet „5” típusú diagnózisként kell feltüntetni az adatlapon.

HBCs Diagnózis típusa (T)
3. ápolást indokló fődiagnózis 5. kísérő betegség
300A   K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124   E4301
300B   K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124   E4302
300C   K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124   E4400
300D   K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124   E4410
300E   K9081, K9082, K9121, K9122, K9123, K9124   E4302, E4400, E4410

 

 • Az otthoni parenterális táplálást meghatározott intézeti kör jelentheti, melyek a következők:

66/b.# *06M 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában
66/c.# *06M 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben
66/d.# *06M 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben
66/e.# *06M 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0701 Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
0801 Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
1501 Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft., Nyíregyháza
1401 Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
01A6 Magyar Honvédség Honvédkórház, Budapest
0101 Szent Imre Kórház, Budapest

66/f.# *06M 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt
0109 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Központ
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0940 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
0502 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest

 • Besoroló kézikönyv

**** 06 300A OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképek iniciális szakában

BETEGSÉGEK “A”

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK “B”

E4301 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság iniciális szaka

BEAVATKOZÁSOK “C”

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

“A” DIAGN. ÉS “B” DIAGN. Társult betegségként ÉS “C” BEAV.

**** 06 300B OPT súlyos alultápláltsággal járó kórképekben

BETEGSÉGEK “A”

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK “B”

E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka

BEAVATKOZÁSOK “C”

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

“A” DIAGN. ÉS “B” DIAGN. Társult betegségként ÉS “C” BEAV.

**** 06 300C OPT mérsékelt alultápláltsággal járó kórképekben

BETEGSÉGEK “A”

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK “B”

E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

BEAVATKOZÁSOK “C”

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

“A” DIAGN. ÉS “B” DIAGN. Társult betegségként ÉS “C” BEAV.

**** 06 300D OPT enyhe alultápláltsággal járó kórképekben

BETEGSÉGEK “A”

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK “B”

E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

BEAVATKOZÁSOK “C”

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

“A” DIAGN. ÉS “B” DIAGN. Társult betegségként ÉS “C” BEAV.

**** 06 300E OPT alultápláltsággal járó kórképekben 2 éves kor alatt

BETEGSÉGEK “A”

K9081 Felszívódási zavar kongenitális bélelégtelenség miatt
K9082 Felszívódási zavar immunrendszeri betegség következtében kialakult bélelégtelenség miatt
K9121 1-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<150cm, jejunosztomával)
K9122 2-es típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<60cm, részleges vastagbélhiány)
K9123 3-as típusú rövidbél szindróma okozta bélelégtelenség (vékonybél<30cm, intakt vastagbél)
K9124 Műtét utáni bélelégtelenség, a vékonybél hossza nem ismert

BETEGSÉGEK “B”

E4302 Súlyos fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság krónikus szaka
E4400 Mérsékelt fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság
E4410 Enyhe fokú fehérje-energia hiányos alultápláltság

BEAVATKOZÁSOK “C”

88744 Otthoni parenterális táplálás napban (OPT)

“A” DIAGN. ÉS “B” DIAGN. Társult betegségként ÉS “C” BEAV.”

A dokumentum PDF formátumban letölthető a Kapcsolódó dokumentumoknál.

Partnerek

Menü