Személyes beszámoló az ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care alaptanfolyamáról

Az MMTT szakmai támogatásával lehetőségünk nyílt részt venni, az ESPEN klinikai táplálás témakörére épülő alaptanfolyamán. Magyarországról összesen tízünknek adatott meg a lehetőség, hogy tudásunkat bővítsük a klinikai táplálás területén kiváló nemzetközi (Pierre Singer, Michael Chourdakis, Alastair Forbes, Michael Hiesmayr, Stanislaw Klek, Regina Komsa, Zeljko Krznaric, Remy Meier, Marina Panisic, Lubos Sobotka, Darija Vranesic) és hazai előadók (Dr. Tamási Péter, Dr. Dárdai Ernő, Dr. Hamvas József, Dr. Madách Krisztina, Dr. Tomsits Erika, Dr. Pap Ákos, Dr. Csapó Zsolt, Dr. Bobek Ilona, Dr. Telessy István) támogatásával. A továbbképzés kellemes környezetben, Gödöllő központjában elhelyezkedő Erzsébet Királyné Hotelben került megszervezésre. Köszönjük a Mis&Bos Kft. részéről Tihanyi Barbarának a minden részletre kiterjedő, gondos szervezést.

Huszonöt országból összesen hatvanheten hallgattuk az előadásokat, és vettünk részt a kiscsoportos gyakorlatokon. Az 5 és fél nap alatt tematikusan végig vettük a táplálásterápiával kapcsolatos alapfogalmakat: malnutríció, cachexia, sarcopenia. A táplálásterápia folyamatának minden egyes szintjét érintettük, a malnutríció rizikójának szűrésétől, a tápláltsági állapot felmérésén keresztül az intervencióig, a dokumentálás és a folyamatos monitorozás szükségességére is kitértünk. Legtöbb időt természetesen a táplálásterápia kivitelezésének szentelték az előadók, külön foglalkozva az enteralis (oralis és szonda) illetve parenteralis (beleértve az otthonit is) táplálással. Érintettük a főbb indikációkat, kontraindikációkat, lehetséges szövődményeket, technikai kivitelezéseket. Külön kiemelve egyes specifikus csoportok, mint idősek, gyermekek, IBD-sek, súlyos állapotú betegek, pancreatitisesek, műtét előtt állók, májbetegek, bél sipollyal élők, daganatosok, obesek, veseelégtelenek, trauman átesettek, égettek, stb. speciális igényeit.

Már az előadások is gyakorlat orientáltak voltak, bővelkedtek esetismertetésekben és bőven volt lehetőségünk kérdezni. Gyakorlati ismereteink tovább mélyítésére a kb. 15-20 fős kiscsoportos workshop-ok keretében nyílt lehetőségünk. Itt konkrét esetek kapcsán tudtuk alkalmazni és a többiekkel megvitatni az elméleti részben elhangzottakat, kezdve a táplálási rizikó szűrésén, tápláltsági állapot felmérésén és kiértékelésén, a táplálási terv készítésén majd kivitelezésén át annak monitorozásáig. Ebben nagy segítséget jelentettek a bemutatott táplálássegítő eszközök, tápláltsági állapotot szűrő kérdőívek stb. Az interaktív esetmegbeszélések további előnye volt, hogy az eltérő látásmódú, különböző gyakorlattal bíró országokból, különböző szakterületekről (aneszteziológus, sebész, gasztroenterológus, onkológus, dietetikus -12 fő- és gyógyszerész) érkező, táplálásterápiával már a mindennapi tevékenységük kapcsán foglalkozók tudták megvitatni a konkrét eseteket. Ezáltal egymástól is rengeteg hasznosat tudtunk tanulni.

Végezetül írásos anyagként megkaptuk az ESPEN Basics in Clinical Nutrition kék könyvét és a magunk akár internetes továbbképzésére is alkalmas ESPEN LLL (Life Long Learning) programjához való csatlakozáshoz szükséges jelszót.

Összességében egy jó hangulatban telt hét során igen sokat fejlődhettünk szakmailag, amiért köszönetet mondunk a szervezőknek, a szponzoroknak és természetesen az előadóknak.

Partnerek

Menü